(Nettavisen) 14 arbeidere på logistikksenteret til Europris i Moss står i fare for å miste jobben.

Fellesforbundet har tidligere varslet et mulig søksmål om lagerarbeiderne ikke får fast ansettelse.

Både arbeiderne som står i fare for å miste jobben og Fellesforbundet anklager Europris for kynisk utnytting av midlertidig ansatte.

Føler seg urettferdig behandlet av Europris

Ifølge Fellesforbundet er det nye regler om midlertidige ansatte som skaper hodebry for lavpriskjeden, som går med milliardoverskudd. Bare siden 2020 har selskapet økt driftsinntektene med 2,84 milliarder.

Fra og med 1. juli i år er det ikke lenger mulighet å ha arbeidstakere på midlertidige kontrakter hvis behovet er permanent.

Onsdag fikk halvparten av de 28 midlertidige ansatte på lageret tilbud om fast jobb etter press fra den lokale fagforeningen, mens de 14 andre ikke fikk forlenget kontrakten. Arbeiderne har nå fått ny kontrakt med vikarbyrået som i sin tid rekrutterte dem til Europris.

– Vi har fått beskjed om at vi har jobb ut denne uken. Det er uklart hva som skjer etter det, sier en av arbeiderne som er berørt til Nettavisen.

Ifølge informasjon som Nettavisen har fått, har ledelsen i Europris forespeilet at arbeiderne har jobb lenger frem i tid.

– Jeg stoler ikke på noen ting før jeg har noe skriftlig, sier arbeideren.

– Hvordan er stemningen på lageret om dagen?

– Stemningen er lunken. Det har vært ganske demotiverende for de fleste, sier han.

Arbeideren sier at han føler seg dårlig behandlet.

Flere kilder Nettavisen har snakket med mener utvelgelsen av faste ansatte har skjedd på urettferdig grunnlag.

Lagerarbeidere som har jobbet overtid, har blant hatt fortrinn i de faste ansettelsene.

– Overtid er frivillig, derfor oppleves ikke det som riktig, sier arbeideren.

Står ved søksmålet

Ole Henrik Raagaard er tillitsvalgt for de berørte lagerarbeiderne. Han sier at de nå er i i dialog med ledelsen i Europris. Han forteller at de står på kravet om at de 14 arbeiderne skal ansettes i faste stillinger.

– De berørte har det ikke særlig bra om dagen, sier han.

– Arbeiderne går nå på ukeskontrakter. Hvor lenge vil dere tillate at praksisen pågår?

– Vi forventer en tilbakemelding fra Europris raskt, sier Raagaard.

Han forteller at de fortsatt oppfordrer arbeiderne til å møte på vaktene.

Raagaard sier at det fortsatt er aktuelt å saksøke Europris hvis arbeiderne ikke blir ansatt.

Ifølge den tillitsvalgte er det ikke tvil om at Europris fortsatt har behov for arbeiderne.

Europris: – Vi har en konstruktiv dialog

– Det er en konstruktiv dialog mellom de tillitsvalgte og ledelsen og dialogen vil fortsette de neste dagene. Vårt ønske er at partene klarer å komme til en felles løsning, sier Europris-sjef, Espen Endal, til Nettavisen.

Han sier at sakens kjerne er hvilken fast grunnbemanning Europris har behov for.

– Under Covid-19 pandemien opplevde vi en sterk vekst og det ga oss mulighet til å tilby 28 ansatte midlertidige kontrakter. Nå som samfunnet er på vei tilbake til normalen ser vi at behovet er noe redusert, men fortsatt høyere enn det var tidligere. På den bakgrunn fikk 14 tilbud om fast ansettelse, sier han.

Europris-sjefen understreker at konseptet deres er sesongbasert. Noe som ifølge Endal gjør at det er store variasjoner i arbeidsmengden gjennom året.

– I tillegg har vi i år satt et automatisert lagersystem i drift. Dette vil redusere bemanningsbehovet etter hvert som systemet kommer i full drift. Det er dermed usikkert hvor stor grunnbemanning Europris har behov for i lavsesongen, og det er det som er avgjørende for hvor mange vi kan tilby fast ansettelse, sier Endal.