EU-kommisjonen ber Schengen-landene oppheve indre grensekontroll mandag

Av

EU-kommisjonen anbefaler Schengen-landene å oppheve reiserestriksjoner seg imellom fra 15. juni og ønsker en gradvis åpning for tredjeland etter 30. juni.