Mandag 30. mars d.å. er det enda et innlegg fra Roar Julsen og Kjell Bjørndal med et sterkt ønske om innsyn og opplysning om hva som hender med dette som engang var Fredrikstad Interkommunale E-verk. De debattinnlegg disse herrene har levert i avisen er skrevet med så store bokstaver at selv vi som ikke er regnskapsutdannet av yrke, forstår at dette er alvorlige beskyldninger.

Fredrikstad Interkommunale E-verk er oppløst og fusjonert i et konglomerat av datterselskap og holdingselskap som virker uoversiktlig og vanskelig å få innsyn i for allmuen. Vi forstår at det er styrer og direktører med bestemmelsesrett og lønn fra det enkelte selskap.

Når det hender at en foreningskasse ikke stemmer ved revisjon, blir det fullt pådrag, med innlegg i avisen. Også fra dem som bare mener noe om saken. Her er det knepp tyst. Ingen kommenterer innlegget. Tenk hva slike summer kunne betydd for budsjett i kommunekassen?

Før vi nå tenker på innlegg i avisen av Fredrikstad beboere, ønsker vi å se et svar til Julsen og Bjørndal fra kommunen. Ingen som har så alvorlige beskyldninger mot seg kan «sitte så stille i båten». «Nå skvalper det inn over rekka».

NB! Bildeteksten er endret 20.04.20.

Red.