Etatssjefen om sykehjemsevakuering: – Krevende situasjon

33 beboere ved Glemmen sykehjem evakueres nå på grunn av kraftig røkutvikling fra en bygningsbrann i nærheten. – Koronasituasjonen gjør situasjonen ekstra krevende, sier Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef omsorgssentre i Fredrikstad kommune.