Gå til sidens hovedinnhold

Et Vikene hvor gående og syklister ikke risikerer liv og helse, er det for mye forlangt?

Artikkelen er over 2 år gammel

Vikene-beboere overleverte ordfører Jon-Ivar Nygård 804 underskrifter med krav om gang- og sykkelvei.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredag 16. august fikk vi anledning til å møte ordfører Jon-Ivar Nygård på hans kontor i Rådhuset for å overrekke to bøker med 804 underskrifter med ønske om gang- og sykkelvei gjennom Vikene, fra Fjellbergtoppen til Slevik skole. For uten ordføreren, deltok initiativtager til underskriftskampanjen, Daga Andersson sammen med Nora Ramstad, leder for Vikene Vel.

Fylkesvei 117 gjennom Vikene

Veien mellom Vestre og Østre Vikene er forholdsvis ny av dato. Veien som forbinder hele Vikene ble ferdigstilt i 1954. Det var vanskelig å få hele veistrekningen innenfor datidens veistandard, og innbyggerne måtte nøye seg med at enkelte partier ble svært smale. Helt siden etablering av veien har innbyggerne, gjennom forskjellige kanaler, forsøkt å få til en tryggere vei for myke trafikanter mellom Fjellbergtoppen og Slevik barneskole. En skoleelev er blitt påkjørt og drept. Flere, både voksne og barn, har vært utsatt for alvorlige ulykker, og det er bare flaks at vi ikke har hatt flere dødsfall. Noen utbedringer er blitt gjort, men de smaleste partiene har man ikke funnet løsninger på. Nå har vi ventet i over 60 år på gang- og sykkelvei!

Utvikling av Hankøsundområdet

I 2010 ble det presentert en mulighetsstudie av Hankøsundområdet, initiert av Fredrikstad Seilforening (FS). Agendaen var at de ønsket å utvikle området til å bli et nasjonalt seilsportsenter. Store planer, urealistisk store for et lite sted som Vikene. Sammen med FS hengte det seg på tre-fire kommersielle aktører, og gradvis ble hele sundet tegnet opp som et stort bygge- og anleggsområde. Overordnede føringer som Kystsoneplanen, reguleringer for bygging i 100-metersonen, bevaring av dyreliv og naturen for øvrig, ble nedprioritert. Det meste av planen fikk status «gul sone» og Kystsoneplanen var dermed ikke lenger førende.

Ikke la det etableres overdimensjonerte og lukkede havneanlegg, som ligger døde og forlatte mesteparten av året.

Tilbake satt en sjokkert befolkning som ikke helt forsto rekkevidden av hva som ble planlagt. Det var jo foreløpig bare en mulighetsstudie, beroliget kommunen. Innbyggerne ble bedt om å komme med eventuelle innspill og deretter ble det forholdsvis stille – bortsett fra en del privat bygging i 100-metersonen. Denne byggingen var tegnet inn i studien, og det ble sagt at eierne hadde fått lovnad om å få bygge, mot at de bidro med finansiering av planen.

Nesten 10 år senere kommer kommunen med full tyngde tilbake med en ny, justert områdereguleringsplan. Den nye planen er enda større i omfang enn den forrige. Den ignorerer nærmest fullstendig innbyggernes tidligere innspill. Det er riktignok regulert en gang- og sykkelvei i denne planen, men det står ikke noe om rekkefølgebestemmelse. Nygård sier at det er urimelig å pålegge en utbygger slike kostnader. Vi hevder likevel at kommunen må kunne forhindre utbygging før gang- og sykkelvei er på plass, ettersom dette behovet i mange år har vært kritisk! Vi må kunne forvente at kommunen utviser og tar ansvar for innbyggernes sikkerhet. Ikke én ting i planen øker livskvaliteten for de fastboende.

Planen legger opp til bygging av ca. 300 båtplasser og utvikling av en fjellhall til parkeringsplasser. Vi snakker om bygging av tilnærmet like mange parkeringsplasser, på en liten plass med noen hundre fastboende, som antall innendørs parkeringsplasser i hele Fredrikstad sentrum! 300 nye båtplasser og bygging av en fjellhall vil føre til en betydelig trafikkøkning. Bare transport av fjellmasse under bygging av fjellhallen, vil i flere år føre til daglig skytteltrafikk av tunge lastebillass. På enkelte strekk er veien så smal, at to tunge kjøretøy knapt kan møtes.

Samtidig sier Planutvalget nei til alle som ønsker å bygge hus eller hytter på Vikene, i minst 10 år fremover i tid! Vår neste generasjon skal altså ikke kunne bygge på Vikene, men 300 båteiere kan prioriteres. Båter som andre bryggeanlegg i nærliggende områder har kapasitet til å ta imot. Vi som skattebetalere får ikke bli flere, mens båteiere som ikke betaler skatt til kommunen, ønsker kommunen å prioritere.

Anna Auganes, sammen med arkitekt for den nye planen, presenterte ny områdereguleringsplan for Hankøsundet på Hankø hotell i mars. Hun var overbevist om at denne planen burde kunne godkjennes. Det var dette som fikk den berømte dråpen i begeret til å renne over for lokalbefolkningen i Vikene, og underskriftskampanjen, med Daga Andersson i spissen, ble etablert. Bøkene lå fremme i vår lokale Jokerbutikk fra påske til rett over pinse. Damene i Jokerbutikken gjorde en flott innsats i å informere om kampanjen. Den store oppslutningen viser at dette engasjerer også flere enn bare lokalbefolkningen. Nå håper vi at underskriftene blir overrakt til Rådmannen for deretter å bli sendt videre til Fylkesmannen, slik at vårt ønske om gang- og sykkelvei kan bli hørt.

Bærekraftig utvikling på lang sikt

Det oppmuntres til mer fysisk aktivitet og at flere bør sykle til og fra jobb/skole. Det lages flotte sykkelstasjoner i utkanten av byen hvor sykkelen trygt kan parkeres, slik at man kan pendle videre med buss. Vi på Vikene risikerer liv og helse dersom vi går eller sykler langs Vikeneveien, både om vi velger sjøveien eller via Mossikkrysset, i retning Fredrikstad.

Vi er for en sunn utvikling og vi ønsker dem som vil drive forretning velkommen. Men vi ønsker oss en bærekraftig utvikling, med et langsiktig perspektiv, hvor flere faktorer enn de kommersielle vektlegges. Vikene er en perle. Politikere og Visit Fredrikstad burde arbeide for å bevare slike plasser slik at de fortsetter å være attraktive både for tilfeldig besøkende og for fastboende. Det som gjør Vikene attraktivt, er jo nettopp de spredte bryggene, småhusbebyggelsen og vannspeilet med holmer og øyer. Ikke la det etableres overdimensjonerte og lukkede havneanlegg, som ligger døde og forlatte mesteparten av året. Vi vil bevare Vikene slik at stedet fortsetter å være en perle, tilgjengelig for folk flest. Et Vikene hvor gående og syklister ikke risikerer eget liv og helse, er det for mye forlangt?

Les også

Hadde du tillatt ditt barn å sykle langs denne veien?

Les også

Fylkesprotest mot Hankøsundet opp til ny behandling: – Parkering i fjell ikke negativt

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.