Å jobbe på Oslofjord Convention Center er spennende og morsomt. Men det blir noen ganger litt for spennende, som når arbeidsplassen vår blir angrepet i mediene for ting som ikke stemmer.

Senest skjedde dette i Østlandsposten 6. januar, og rett før jul i andre medier, knyttet til et stort håndballarrangement som skal gå av stabelen her i april neste år. I Østlandsposten forteller styrelederen i Larvik Turn at man har vedtatt å boikotte en stor håndballturnering på Oslofjord for «arrangørstedets syn på seksualdrift og homofili.» Før jul gjaldt det et Facebook-innlegg fra en håndballtrener som mener arrangementet burde avlyses fordi Oslofjord Convention Center «fordømmer legningen» til homofile.

Når vi leser slikt, blir vi først lei oss. Fordi det ikke er sant. Så blir vi fortvilte. Fordi mediene formidler ting som ikke er sant. Så blir vi oppgitte. Fordi vi famler for å stoppe det som ikke er sant. Så blir vi kamplystne. Fordi usannheter ikke skal få ødelegge arbeidsplassen vår.

Så la oss slå fast en gang for alle: På Oslofjord bryr vi oss ikke om hvilken legning mennesker har – det gjelder både gjester og ansatte. Heller ikke hva de tror på, hvilken hudfarge de har, eller deres kulturelle bakgrunn. Når folk kommer hit til Oslofjord Convention Center, er det bare en ting vi bryr oss om: at de er gjester. Gjester som skal behandles likt, godt og med respekt.

Vi som skriver dette innlegget har to ting til felles: Vi har sagt ja til å gå inn i krevende jobber for å bygge opp Norges mest moderne og største konferanse- og resortsted. Og vi er ikke medlemmer i Brunstad Christian Church (BCC). Det er våre faglige kvalifikasjoner som har gitt oss jobbene, ikke om vi tror på det ene eller mener det andre. Vi har kolleger som er heterofile og kolleger som er homofile. Felles for alle, er at de er flinke fagfolk. Derfor har de fått jobb hos oss.

En viktig grunn til at vi selv har valgt å jobbe her, er at Oslofjord Convention Center har et verdigrunnlag vi kan slutte oss til. Det slår fast at «Ingen diskriminering, basert på kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemning, nasjonalitet, etnisitet eller politisk eller religiøs overbevisning skal finne sted.» For oss er dette like opplagt som det er for den bekymrede håndballtreneren som skrev Facebook-innlegget. For å bruke idrettsspråket: Her er vi på samme lag!

Da vi begynte å jobbe på Oslofjord, visste vi at virksomheten har forbindelseslinjer til Brunstad Christian Church. BCC eier oss ikke, men de opprettet i sin tid stiftelsen som eier oss. BCC er et trossamfunn med rundt 8500 medlemmer i Norge. De har regler som de ønsker at deres medlemmer skal følge. Men de setter ikke regler for oss som jobber i Oslofjord Convention Center, eller våre gjester.

Oslofjord er i ferd med å bygge seg opp til en viktig aktør innen konferanse- og resortmarkedet. Vi er også i ferd med å bli en stor og viktig arbeidsgiver i Sandefjord kommune, og bare i 2019 er vi blitt 40 nye og faste ansatte. Vi har ambisjoner om å vokse og bli enda større.

Det hadde vært både ryddig og i tråd med idrettens idealer om styret i Larvik Turn hadde undersøkt saken før de fattet sin beslutning. De kunne for eksempel kontaktet oss som jobber her. Da hadde kanskje utfallet blitt et annet. Vi kunne kanskje ryddet opp i andre misforståelser også. Det er nemlig slik at det er lokalklubben Stokke som er arrangør og mottar honorar for den dugnadsjobbing de gjør i forbindelse med cupfinaler for yngre lag, ikke Oslofjord. Og når Håndballforbundet har arrangementer på Oslofjord Arena, så betales det ikke leie for hall. Og de som ønsker å bo på Oslofjord under turnering får særdeles gode priser.

Vi ber om å bli vurdert ut fra hva vi faktisk står for og hvordan vi hver dag møter gjester og besøkende, ikke ut fra misforståelser og uriktige påstander om oss og arbeidsplassen vår.

Disse har signert innlegget

Gunnar Fosseng, Christian Rostad Unnerud, Daniel Andresen, Eve Kjersem Larsen, Ewa Pawlak, Guro Hatlo, Joachim Øygarden, Konrad Pawlak, Linda Walteros, Maren Vigebo, Martha Benedicte Skogsholm, Ole Petter Christensen, Pia Bernt, Prakairat Sornlui, Renate Hirgum, Roger Skjelland, Ruth Fekadu Haile, Stine Marthinsen, Anders Haugen, Andre Midtby, Eunike Ditlefsen, Svein Tore Svendsen, Henrik Siversson og Magdalena Wurst