Gå til sidens hovedinnhold

Et spareforslag til Jon Georg Dale: Enklere jernbane og sykkelsti som blir naturattraksjon

Artikkelen er over 2 år gammel

Miljøengasjerte Sigurd Alnæs lanserer sykkelsti gjennom fine naturområder til Råde og en nedskalert jernbane der Grønli stasjon beholdes og gir moderne trafikkavvikling.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Fredriksstad Blad refererer 7. oktober 2019 til regjeringens forslag til budsjett: «Det er ikke aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form» (dobbeltspor Råde - Fredrikstad). Samferdselsministeren setter på bremsene og vil kutte vesentlig i kostnadene. Det er bra at ministeren tar ansvar. Jeg har følgende forslag:

1. Dobbeltsporet stoppes i Råde. Ny stasjon i Råde med stor parkeringsplass for el-biler og god plass til busser, sykler, el-sykler mm.
2. Enkeltspor fra Råde til Fredrikstad på eksisterende trasé til ny stasjon på Grønli.
3. Tunnel fra Grønli med dobbeltspor i kort tunnel fram til Lislebystranda/Sønnichsen (Alt 2B beskrevet i planen for dobbeltspor fra 1996, NSB Bane Region Øst).
4. Dobbeltspor videre til Greåker.
5. Enkeltspor fra Greåker på eksisterende trasé fram til eksisterende gammel stasjon i Sarpsborg. Ingen ny stasjon bygges nå i Sarpsborg.
6. Enkeltspor videre på eksisterende trasé mot Halden.

Jeg tenker videre: Langs Seutelva anlegges gang-/sykkelvei fra Ørebekk til Ørmen ved elvemunningen i Skinnerflo. Fra Ørmen krysser gang-/sykkelveien Seutelva og fortsetter videre nær strandlinjen i Skinnerflo og videre langs med våtmarksområdet i Augeberghølen fram til Råde stasjon.

Det er to naturreservater på denne strekningen. Ett ved Seut, Skårakilen naturreservat, og ett i Skinnerflo. En sykkel-/gangvei langs Seutelva og videre til Råde kan bli en fantastisk attraksjon for både Fredrikstad og Råde. Det er et rikt fugleliv i hele dette området, særlig om våren med blant annet rørsanger og sivhauk som man kan oppleve daglig. I tillegg er det en rekke andre arter og mye vegetasjon langs elvebredden. En «Seutsti» kan bli som vår flotte og kjente Glommasti, bortsett fra at Seutelva byr på langt mer «urørt» natur med takrør og løvskog langs bredden.

Naturreservatet i Skinnerflo byr til tider på store mengder gjess og ender, men også havørn. Her ligger det til rette for gode naturopplevelser for de som vil sykle eller gå.

Det som er viktig for Fredrikstad, er først og fremst utvikling av området ved Grønli, både med ny stasjon og trafikkavvikling. Ved å gjennomføre det jeg har nevnt, vil det bli store besparelser samtidig som vi får ny stasjon på Grønli. Bare i Fredrikstad spares enorme summer fordi veldig få eiendommer må innløses, problemene med grunnforholdene unngås og tunnelkostnadene blir vesentlig lavere.
I tillegg spares det fordi det ikke må innløses hus i Sarpsborg kommune. Ingen anleggskostnader i Sarpsborg i denne omgang. Ingen ny stasjon i Sarpsborg. I tillegg kan enkeltsporet fra Grønli til Lislebystranda som i dag går innom gamle Fredrikstad jernbanestasjon, fjernes og området utvikles. Det gir inntekter.

Hvis man om mange år finner ut at det trengs en rett linje fra Råde til Sverige, så står man fritt med denne løsningen til å velge det. Dobbeltsporet er jo da allerede lagt fra Oslo til Råde, og da er det bare å koble seg på. Hvis man om mange år finner penger til å bygge dobbeltspor fra Råde til Fredrikstad, så står man fritt til det også. Da vil vi kunne få dobbeltspor helt fra Oslo til Fredrikstad og videre langs elven opp til Greåker. Så får vi kanskje i tillegg en kontinental åre fra Råde rett til Greåker gjennom Fredrikstadmarka i tunnel.

Men dette siste skyver vi ut til neste generasjon og de som styrer da.

Les også

Svært dårlige grunnforhold og dyrt å bygge i by: Derfor ruller milliardene for jernbanen i Østfold

Forslaget jeg har presentert er ribbet, men en tilfredsstillende løsning pr i dag. De som vil kan kjøre, sykle, gå eller ta kollektivt til Råde. Derfra videre med lyntog til Moss og Oslo. Eller de kan ta toget fra Grønli til Oslo. Først 10 – 15 minutter på et enkeltspor og deretter full fart fra Råde til Oslo.

Vi får minimale inngrep i Fredrikstad, men også fra Råde til Fredrikstad. Samtidig får vi miljøtiltak med ny Seutsti, ny stasjon og moderne trafikkavvikling på Grønli og kort tunnel fra Grønli til Lislebystranda. Jeg tror mange kan bli fornøyd med en lavbudsjettløsning som denne. Vi kan ikke alltid få det vi ønsker oss. Så får vi være fornøyd med det nest beste, da.

Les også

Nå er det Østfolds tur. Og det fylket trenger, er jernbane gjennom byene

Kommentarer til denne saken