Man kan lure, når bystyrerepresentant Lise Thorsø Mohr fra Senterpartiet sier at “Nok en gang må vi på banen for å forsvare dagens hovedbibliotek”. Ingen har foreslått å stenge dagens hovedbibliotek og selge bygget, så hvem er det hun forsvarer det mot?

Les også

Bibliotekfilial i sentrum – i beste fall vås

Kynningsryd eiendom har kjøpt Brage-Fram-gården, og Hilde Kynningsrud sier “det kan være en god idé med en ikke-kommersiell møteplass som inkluderer alle i alle aldre, og som samtidig kan styrke sentrum. Vi mener et bibliotek her kan gi fantastiske effekter”.

Vi i MDG heier på folk med engasjement og gode forslag for byen, og støtter tanken om en ikke-kommersiell møteplass. Vi vil også sette sosiale, økologiske og menneskelige behov først, i stedet for å øke kjøpepresset. Et samfunnshus og aktivitetshus midt i sentrum er noe vi trenger. Et sted man absolutt kan låne bøker, men som også er et kulturhus, et miljøhus, et folkets hus og samfunnshus, et kurssenter, podcaststudio, og en forelesningssal, for å nevne noe av det biblioteker rundt om i Norge er i dag.

Bibliotekarene har et sterkt ønske om et bygg med universell utforming og som er bedre egnet for et moderne bibliotek. I dag er et bibliotek mye mer enn en lesesal hvor folk kan sitte i fred og lese aviser og bøker, eller låne dem med seg hjem.

Les også

Viktig at prosessen mot et fornyet bibliotektilbud får fart på seg!

Sentrumslederen sier at det å bygge en bibliotekfilial som kan fungere som et samfunnshus er et svært viktig og riktig sentrumsgrep, og et viktig bidrag for å bekjempe fattigdom. En by er mer enn et kjøpesenter. Vi trenger tilbud som ikke koster penger. Det er viktig for MDG, men det er sentrumslederen som sier det.

MDG mener det er uklokt å stoppe en god idé som vil gjøre byen bedre, bare fordi vi ikke eier bygget selv. Det er på lang sikt lurt å eie og ikke leie byggene man bruker, men kommunen eier mange bygg som står tomme. Senterpartiet har få forslag til hvordan man kan skape liv og røre i dem. Kommunens investeringsbudsjett er begrenset.

Miljøpartiet De Grønne vil ha et enda bedre bibliotek i Fredrikstad – et som favner flere. Vi er heldige som har en utbygger og en sentrumsforening som spiller på lag både med biblioteket og innbyggerne. Vi heier på disse ideene.