I sin leder konkluderer Fredriksstad Blad allerede nå med at Fredrikstad Kino ikke bør fortsette med våre planer om å bygge flere kinosaler, som vi har jobbet med et års tid. Dét står selvfølgelig avisa fritt til å mene, men jeg håper at eierne våre – altså alle som bor i Fredrikstad kommune – vil vente med sin konklusjon til de ser vår utredning.

Et par punkter i Fredriksstad Blads lederartikkel fortjener noen kommentarer:

· Fredrikstad Kinos økonomiske resultat varierer fra år til år, slik det gjør for alle kinoer, men kinoen har gått i pluss i nesten alle sine 102 år, og har gjennom sin historie bidratt til å finansiere en rekke tiltak i Fredrikstad.

· Fredrikstad sentrum er kanskje den byen i Norge som har det beste parkeringstilbudet, med gratis parkering etter kl.14 mandag-fredag og etter kl.09 lørdag og søndag. P-huset i Apenesfjellet ligger et par minutters gange fra kinoen og er gratis i nesten hele vår åpningstid.

· Alle nye kinosentre har en eller flere saler med mulighet for servering av mat og drikke. Det vil det være naturlig at en eventuell privat kino utenfor byen søker om, og det samme vil en eventuell ny, kommunal kino i sentrum gjøre.

Det skjer mye spennende i den norske kinobransjen for tiden, med nye satsninger og økt konkurranse. Det har en enkel forklaring: Kinomarkedet er bra, både i Norge og i det meste av verden, med bra besøk, bra tilgang på film og stor tro på fremtiden.

Kultur- og miljøutvalget bestilte i 2018 en forstudie om utvidelse av antall kinosaler i Fredrikstad. Det kan være naturlig at denne forstudien nå får noen nye perspektiver i lys av den mulige konkurransen. Disse planene kommer vi snart tilbake til, men alle kinoer vet at man alltid må forbedre seg for å beholde publikum og trekke til seg nye gjester. Når kinobesøket i Norge i 2016 var det høyeste siden 1983, skyldes det at norske kinoer de siste tyve årene har investert stort i komfort, teknologi og aktiviteter. Kinoene konkurrerer ikke bare med hverandre, vi konkurrer om publikums fritid med alle som tilbyr underholdning og aktiviteter.

På Fredrikstad Kino jobber vi hele tiden for å gi publikum en bedre og bedre kinoopplevelse. Det arbeidet fortsetter uansett, men blir selvfølgelig ekstra aktuelt når vi nå vet at vi kanskje får konkurranse fra en privat kino utenfor sentrum en gang i fremtiden.