Vårens lønnsoppgjør nærmer seg. Jeg så en smilende LO-leder på skjermen forleden. Han kunne fortelle folket at mor Norge gjør det meget bra for tiden. Dette skulle komme arbeidstagerne til gode. Det tolker jeg dit hen at alle yrkesaktive krever å få sin del av kaka, naturlig nok. Men hva med pensjonistene da?

Kan LO-organisasjonen med all sin makt og snakk om solidaritet og omsorg tenke seg å gjøre en tilsvarende jobb for pensjonistene i landet? Jeg tenker på underreguleringen som vi lider under år etter år. Som medlem av UNIOs forhandlingsgruppe i sin tid, gikk jeg like skuffet hjem fra statsrådens bord hver vår. Dette kunne man ikke forhandle om. Ordningen er nemlig et stortingsvedtak som spiller alle forhandlinger ut over sidelinjen. Jeg skjønner det, men en gang må det da kunne gå an å ta opp saken?

Det er sagt at ethvert land kan evalueres ut fra hvordan de behandler sine eldre. På dette feltet har i så fall moderlandet en god del å lære, sett med mine øyne.

Røveriet som ble oss til del ved den nye pensjonsreformen i 2011 skulle evalueres av Stortinget i 2017. Jeg har aldri sett/hørt noe resultat av den evalueringen. Skal saken gjemmes og glemmes? Vil LO med sin styrke ta tak i dette, for det gjelder sannelig mange av deres medlemmer også. Her har vi betalt inn tusener av kroner i alle yrkesaktive år med tanke på pensjonisttilværelsen. Pengene skulle store far / Staten ta vare på for oss. Vi skulle få dem igjen som pensjonister. Hva skjer så?

En av grunnene til at Norge gjør det godt år etter år, kan faktisk være at vi pensjonister har lagt et godt grunnlag for etterkommerne. Vi gjør ikke krav på oljemillioner som takk for innsatsen, men en rettferdig alderdom økonomisk. Det kan verken være rettferdig eller fair play at ved hvert pensjonistoppgjør skal vi frastjeles 0,75 prosent? Prisstigningen rammer som kjent alle likt, og vi betaler det samme for alle varer/tjenester som de yrkesaktive. Like kjent bør det være at pensjonistene år etter får dårligere kjøpekraft. Men hvem vil ta tak i saken?

Hva ville ha skjedd om de såkalte frontfagene, etter å ha forhandlet seg frem til en prosentsats for å møte prisstigningen, skulle bli fratatt 0,75 prosent? Svaret tror jeg er temmelig klart: Generalstreik!

Men pensjonistene må finne seg i et lønnstap hvert eneste år. Hva kan vi stille opp med overfor politikerne på Stortinget, som selv har skaffet seg en pensjonsordning der underreguleringen overhodet ikke eksisterer! Snakk om å være folkets tillitsvalgte. Stor skam, spør du meg.

Derfor: LO se hen til deres eldre medlemmer og sørg for at den store urettferdigheten straks blir borte. Det er god solidaritetsånd! Vi har tapt nok nå siden nyordningen trådte i kraft. Det kan da ikke være riktig at kun pensjonistene skal være den gruppen som bidrar med egne midler til fellesskapet hvert år. Vi taper jo tusener av kroner fra våre innbetalte pensjonsavgifter.

Det er sagt at ethvert land kan evalueres ut fra hvordan de behandler sine eldre. På dette feltet har i så fall moderlandet en god del å lære, sett med mine øyne. Politikerne synes uinteresserte. Kan en sterk fagforening hjelpe?

Les også

Irritert over pensjonsoppgjøret – spør om jeg er!

Les også

Erna og toppolitikere bør få mindre lønnsøkning – slik som pensjonister