Gå til sidens hovedinnhold

Et mulig hotell på Sand, avgjort også et spørsmål om følelser

«Klart det er knyttet til dels sterke følelsesmessige reaksjoner til et mulig bygg og en utvikling som griper betydelig inn både i det som i dag er et attraktivt turområde, og et område av kulturhistorisk verdi.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som følge av en høringsrunde for et areal på Sand på Spjærøy avsatt til blant annet hotell, har det de siste dagene reist seg en debatt om disse planene både i Fredriksstad Blad og i sosiale medier. Det er bra at vi får en slik debatt, ikke minst med innspill fra politikere som har vært med i å tilrettelegge for et slik område i kommunens arealplan, Ottar Johansen i Hvaler Høyre som en av dem.

I et innlegg i FB 07.04. mener den samme Ottar Johansen at den motstand som nå har reist mot alternativ 1, et hotell på 20 etasjer med høyde rundt 105 m.o.h, og mot et alternativ 2. med 131 hytter, er basert på følelsesmessige reaksjoner. I så måte er jeg helt enig. Klart det er knyttet til dels sterke følelsesmessige reaksjoner til et mulig bygg og en utvikling som griper betydelig inn både i det som i dag er et attraktivt turområde, og et område av kulturhistorisk verdi. Når det er sagt, så har motstanden også et langt videre grunnlag.

Et hotellbygg med en høyde på rundt 30 meter over Hvalers høyeste punkt Bankerødkollen (72 m.o.h.), og som bryter totalt med landskapets for øvrig lavmælte karakter, oppleves som ødeleggende og vekker både frustrasjon og oppgitthet over at ikke denne type gigantanlegg er forlatt til fordel for langt mer naturtilpassede prosjekter. Det siste i tråd med de klare signalene som nå kommer fra arbeidet med en nasjonal strategi for reiselivsutvikling (Fiskeri- og næringsdepartementet). Her legges det vekt på mindre, spesielle opplevelsesprosjekter i fremtidens turismeutvikling.

Når vi samtidig, med stor grad av sannsynlighet, må anta at korona-tidens raskt økende digitalisering av konferanse- og møtevirksomhet også vil redusere lønnsomheten i slike store prosjekter, er det flere enn undertegnede som naturlig nok også tviler på det økonomiske grunnlaget for en type prosjekter som synes å høre fortiden til. Selv om de siste tiårenes mislykkede turistanleggene på Hvaler skiller seg ut fra de aktuelle prosjektene på Sand, så skremmer også sporene fra disse når «sikre regnestykker» settes opp av utbyggere.

Når det gjelder aksen Dypedal – Lindalen – Sand, som disse prosjektalternativene klart vil berøre, så gir dette naturområdet rom for en viktig del av kyststien kalt «Kulturleden» blant annet fordi den går gjennom et natur- og kulturlandskap preget av blant annet mange tiår med stenindustri. Fra nettopp området på Sand ble det tatt ut granitt til Spjærøy kirke og flere Norges Bank-bygg, blant annet i Fredrikstad og Ålesund og til Tollboden i Fredrikstad. Derfor er det også et viktig argument mot prosjektet å bevare dette området for ettertiden, slik det nå ligger.

Betyr så denne motstanden at det ikke bør være rom for et utvidet overnattingstilbud/hotell på Hvaler? Nei, det betyr det nødvendigvis ikke. Jeg mener at det bør være gode argumenter for dette, men at det i så fall bør prosjekteres i en langt lavere skala, og da på Skjærhalden med tilbud på restauranter, bademuligheter og et flersidig utgangspunkt for turer både på «fastlandet» og til Sand-øyene og Herføl.

Avslutningsvis vil jeg etterlyse det jeg synes er fraværende i mye av debatten om næringsutvikling på Hvaler, nemlig det å se kommunen som del av en større region og med det spørre: hva vi er gode på, hva er Hvalers DNA og hva kan vi utvikle på dette grunnlaget? Da er det pilene peker mot natur-, kultur- og opplevelsesbaserte prosjekter, prosjekter knyttet til primærnæringene landbruk og fiske, samt i en tettere dialog med blant andre Hytteforeningen for å finne frem til hva våre deltidsboere ønsker seg av tilbud og fremtidig næringsutvikling.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.