Alle lokalsamfunn har helter og dignitærer som gis lite oppmerksomhet, også i min hjemby mangler det anerkjennelse og kunnskap om enkelte byborgere.

Ved Universitet i Bergen, der jeg har studert de siste årene, er bygget som huser det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-bygget) oppkalt etter en sentral Fredrikstad-mann, Lauritz Meltzer.

Offiseren, ingeniøren og forretningsmannen Meltzer har de færreste hørt om i Fredrikstad. Han var en viktig økonomisk trekk-kraft for etableringen av Universitet i Bergen, og for den senere forskningen i vestlandsbyen gjennom sine etterlatte fondsmidler i Lauritz Meltzers Høyskolefond.

Meltzer kunne også blitt en sentral historisk skikkelse i Plankebyen. I 1939 testamenterte han store deler av formuen sin til etableringen av et bergensk universitet innen en fastsatt tidsramme på ti år. Relevant her er at om tidsrammen på ti år ikke hadde blitt fulgt, skulle disse midlene ha gått til Fredrikstad. En morsom kontrafaktisk tanke er at vi da kanskje hadde hatt et anerkjent universitet eller forskningsinstitutt i Nedre Glomma kort tid etter krigen.

Mitt håp er en større bevissthet og anerkjennelse for Lauritz Meltzer og hans virke i hjembyen min. Kanskje et auditorium eller møterom ved Høgskolen i Østfold kan preges av hans navn?

I løpet av min tid som nasjonal studentleder i fagforeningen Samfunnsviterne var jeg alltid bevist å presisere om Meltzers oppvekst i Fredrikstad, særlig til mine vestnorske tillitsvalgte og medstudenter.

Bidraget mitt her er å sette søkelys på dette spennende bysbarnet i kjent folkeopplysningstradisjon. Denne diskusjonen om lokal anerkjennelse kan også trekkes inn om andre historiske skikkelser fra Fredrikstad, som arkeologen Ola Apenes, skuespilleren Sverre Wilberg, landets første professor i pedagogikk Otto Anderssen eller tidligere statsråd Sverre Walter Rostoft, med mange andre.

Lauritz Philip Meltzer

Lauritz Philip Meltzer var en norsk ingeniør, offiser, forretningsmann og filantrop, mest kjent for å stå bak pengene til Meltzerprisen.

Etter oppveksten i Fredrikstad studerte han til ingeniør med eksamen fra Krigsskolens øverste avdeling 1882. Han jobbet som militær fra 1882 til 1917.

Født:8. mars 1861, Lillehammer

Døde: 28. juni 1943, Bergen

Kilde, og mer informasjon: Wikipedia