I 2022 fyller Fredrikstad og Omegn rideklubb (FORK) 50 år og på vei inn i jubileumsåret har Fredrikstad Høyre i praksis foreslått å legge ned rideklubben. Høyres jubileumsgave er et forslag om å selge eiendommen hvor rideklubben har hatt tilholdssted gjennom brorparten av sine første 50 år, Bekkevold Gård.

Nå visste vi fra før at Fredrikstad Høyre generelt vil privatisere skole, eldreomsorg og helsetjenester, men er overrasket over at de vil privatisere også breddeidretten. For oss er det ufattelig trist at klubben i vårt hjerte blir utsatt for et slikt hjerterått forsøk på å legge ned klubben og kommersialisere også breddeidretten.

Østfold Rytterkrets spør betimelig etter Høyres utspill «hestesport for alle, eller for noen få?» og vi vil under dele noen av våre tanker rundt hvorfor det er viktig å ha et klubbdrevet anlegg.

Det å drive rideklubb skiller seg prinsipielt ikke stort fra å drive annen type idrettslag. Det er i all hovedsak basert på at foreldre og besteforeldre stiller opp for sine unge håpefulle sent og tidlig. Henter og bringer, heier på barnet og klubben i sitt hjerte i all slags vær, arrangerer konkurranser, baker kaker som de selv kjøper tilbake litt senere, får jobben til å sponse nye drakter, kjøper lodd, blåser skrubbsår og sier «på`n igjen!»

Slik som andre idrettslag jobber for rekruttering,har også FORK gjennom alle år drevet rideskole for å bidra til rekruttering i sporten. Det har vært gårdsdrift på byens marker i over 120 år og vi mener at det er viktig at klubben også fremover kan drive rideskole på ideell basis på Bekkevold. Bynært, men tett på skogen.

Det er mange jenter som ikke finner seg til rette i tradisjonell ballidrett som opplever glede og mestring i ryttersporten og ryttersporten bidrar til å minske det generelle underskuddet av jenter i idretten. Vi har lagt til rette for at så mange som mulig skal ha mulighet for å ri og være en del av et fellesskap på Bekkevold, også de som ikke har hest selv.

For oss er det helt grunnleggende at det skal være mulig å ha en lavterskelarena også for hestesporten. De bærende prinsippene for breddeidretten gjelder også for ryttersporten, og idrett er uomtvistelig en viktig bidragsyter for å gi barn og unge en meningsfull fritid.

Å ha et klubbdrevet ideelt anlegg er med på å skape like muligheter for alle på en inkluderende arena med beviselig positiv effekt på folkehelsa. FORK har gjennom mange år blant annet samarbeidet med ulike offentlig instanser om tilrettelegging for skolelei ungdom, barn og unge med psykiske vansker og voksne på rehabilitering og arbeidstrening i tillegg til rideskole og klubbdrift.

Anlegget er også en naturlig del av aktivitetsbyen gamle Fredrikstad og kan potensielt være med på å utøke verdiforslaget til turist- og destinasjonsnæringsliv i og rundt gamlebyen – om det bare snart får sikret livets rett og får en nøktern oppdatering til dagens standard.

Anlegget på Bekkevold er som nevnt over gammelt og utdatert. Veien videre for anlegget har pågått i minst 20 år og det har vært vanskelig for klubben å investere videre i plassen når usikkerheten har vært stor. Vårt største håp er at det politiske flertallet nå står ved budsjettforslaget sitt og ser til at rideklubben får oppdatert anlegget til dagens standard.

I motsetning til hva enkelte kanskje har fått inntrykk av ønsker vi oss ikke noe mer enn et anlegg som tilfredsstiller dagens krav til rideskole og stalldrift. Et sted som ivaretar sikkerheten for barn og unge og hvor det kanskje regner litt mindre inn, rørene fryser litt sjeldnere, doene fungerer og fremtiden er forutsigbar. Et anlegg som kan favne alle små og store rytterspirer, et samlingspunkt for alle hesteinteresserte i omegnen når de trenger og ønsker det.

Et klubbanlegg favner mange flere enn de som går på rideskole og har hesten sin oppstallet på Bekkevold Gård. Det legger også potensielt til rette for bruk fra de mange mindre gårdene rundt omkring som ikke selv har treningsfasiliteter som legger til rette for trening av hest året rundt. I dag er det mange små og store ryttere som må kjøre hest langt innenfor fylket for og få trent om vinteren. Det er ikke spesielt optimalt eller miljøvennlig.

Vi bærer vann og tiner rør om dagen mens vi krummer nakken, folder hendene og håper hardt og inderlig på at nå, nå er det endelig ryttersporten sin tur i Fredrikstad kommune - til glede for barn og unge gjennom mange kommende generasjoner.