Senior Norge Østfold har sammen med andre pensjonistorganisasjoner arbeidet for å få underregulering av pensjonstilleggene fjernet. Nok en gang tapte vi pensjonister kampen mot de bevilgende myndigheter. Det ble underregulering også i år. Resultatet kan pensjonistene lese på bankkontoen sin den 20. juni!

Det er bare pensjonistene som gruppe som blir gjenstand for slik inntektsreduserende særbehandling. La det ikke være noe tvil om at vi fortsatt vil ha underreguleringen fjernet – den er aldersdiskriminerende, usolidarisk og urettferdig. Den kan også være lovstridig. Aldersdiskriminering er ikke tillatt!

I tilfelle vi ikke skulle lykkes å fjerne underreguleringen, mener vi at vi i solidaritetens og rettferdighetens navn må finne andre grupper som også kan særbehandles ved underregulering av lønnstilleggene. Vi har i tidligere innlegg i Senioravisa foreslått å begynne med stortingsrepresentantene, regjeringsmedlemmene og statsministeren.

Vårt forslag er seriøst ment. Vi regnet med at vi ville høre fra sinte stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Men akk - nei! Tausheten er nesten øredøvende, flommen av kommentarer lar vente på seg. Egentlig ikke helt uventet. Den mest effektive måte å drepe et kontroversielt forslag på, er å tie det i hjel! Da forhindrer man oppmerksomhet og debatt unngås!

Vi setter umåtelig stor pris på den gode støtte vi får fra SV-leder og stortingsrepresentant Audun Lysbakken. Hans krav er noe annerledes enn vårt utvidede forslag til underregulering. Men retningen er den samme. Audun Lysbakken krever blant annet at stortingsrepresentantene ikke skal få en eneste krone mer i lønnstillegg enn det pensjonistene har fått i tillegg til sine pensjoner.

Vi gjengir følgende fra Aftenposten den 20. juni:

«SV har varslet at de vil fremme forslag om at toppolitikerne kun skal få en økning som tilsvarer 35 kroner i måneden.

– Vi fremmer forslaget fordi vi mener at politikerne ikke fortjener en krone mer enn det de har sørget for at pensjonistene får. Det er helt hårreisende at stortingspolitikerne skal få 31.500 kroner i lønnsøkning i året, mens pensjonistene får 35 kroner i måneden», skriver SV-leder Audun Lysbakken i en epost.»

Lederne for de store pensjonistorganisasjonene som har drøftingsrett med regjeringen om blant annet underreguleringen skulle ta til seg at de i hvert av de senere årene har tapt kampen mot regjeringen. Vårt råd til lederne av pensjonistorganisasjonene er at de forsøker å tenke alternativt for å se om det kan finnes helt andre angrepsmetoder som kan gi bedre resultater!

Vi står fast ved kravet om fjerning av underreguleringen – i solidaritetens og rettferdighetens navn!

Finn Åsmund Johnsbråten,

Leder Senior Norge Østfold