Siste: Statsminister Erna Solberg informerte Stortinget om nye innstraminger - se nederst i saken:

Helseminister Bent Høie har allerede slått fast at Norge nå er inne i sin andre bølge av viruset. Under en pressekonferanse tidligere denne uken uttalte han følgende:

– Fortsetter denne utviklingen går helsetjenesten vår ned i knestående, slik vi ser skjer i land etter land i Europa.

Nøyaktig hva regjeringen kommer til å legge fram på pressekonferansen, er foreløpig ukjent, men det er på det rene at hovedmålet er å begrense antall mennesker som møtes og redusere risikoen for smitte fra andre land.

Kraftigere tiltak

Helsedirektoratet har anbefalt regjeringen å bruke enda kraftigere tiltak enn i dag. Blant annet for å unngå smitte i forsamlinger og på fester, samt skjult smitte ute i samfunnet, på serveringssteder og barer.

Reproduksjonstallet, altså antallet som en koronasmittet smitter videre, er nå på 1,3. Med et slikt tempo vil vi få cirka 30 prosent flere smittede hver femte eller sjette dag.

Skjermer barna

Full nedstenging står fortsatt på regjeringens liste over tiltak som kan bli aktuelle hvis situasjonen blir alvorlig nok. Men skoler og barnehager blir neppe rørt.

– Det å innføre tiltak som begrenser voksnes mulighet til å møtes, kommer før det å begrense barns mulighet til å møtes. Dette ligger også i regjeringens strategi. Vi ønsker så langt som mulig å skjerme barn og unge, sier Høie.

Under torsdagens pressekonferanse vil statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg være til stede.

Statsminister Erna Solberg informerte Stortinget torsdag om disse tiltakene:

Regler for hele landet:

* Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

* Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

* Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

* For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

* Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

– Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

– Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

– Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

– Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

* Personer som kommer til Norge, må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Fram til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

I tillegg kommer det flere tiltak i regioner med mye smitte.

Anbefalinger for hele landet:

* Alle må i de kommende ukene holde seg hjemme i størst mulig grad og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

* I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

* Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

* Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

* Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

* Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Seansen skal etter planen starte klokken 11.45 - den kan du se direkte her:

Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie, direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, vil være til stede på pressekonferansen.