Gå til sidens hovedinnhold

Erkjenner at Floren og Åttekanten er historie. Nå må vi se fremover

Artikkelen er over 1 år gammel

Hvaler Arbeiderparti svarer Wiggo Sørlien om hvorfor partiet har akseptert vedtaket om bare én barneskole i kommunen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Hvaler Arbeiderparti mener fortsatt at det var feil å legge ned Floren og Åttekanten skole. Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet ønsket å videreføre dagens skolestruktur. Og vi har kjempet hardt for å beholde våre barneskoler, men dette ble det ikke flertall for, verken før valget eller etter.

Nå er det engang slik at det politiske flertallet i forrige periode, Frp, H, SV og MDG fattet et vedtak om å legge ned de to barneskolene. Begrunnelsen var i stor grad økonomisk og kommunen ville spare 5–6 millioner kroner i året. Åttekanten og Floren skole skulle avhendes og pengene skulle gå til bygging av ny skole. Anslagsvis 10–11 millioner. Når det gjelder dette, ser det ut til at disse politiske partiene nå har endret oppfatning. Plutselig er det visst ikke så nøye med disse inntektene og eventuell økte vedlikeholds- og driftskostnader i de to skolene som var ubrukelige som barneskoler, Frp ville jo gjerne til og med gi dem bort til lag og foreninger!

Det at Hvaler Frp har måttet tåle «mye pepper» for snuoperasjonen i skolesaken, skulle bare mangle. Og ja, Frp mistet nok mange velgere til kommunevalget der, for det å ikke inkludere lokalsamfunnet i en slik prosess som skolesaken har vært, har nok vært mer ødeleggende enn noen av de andre snuoperasjonene deres. Det er hevet over enhver tvil at nedlegging av barneskolene vil få store konsekvenser både på kort og lang sikt for de små lokalsamfunnene, det rammer både bosettingsmønster og næringsliv.

Vi mener fremdeles at å legge ned barneskolene er feil vei å gå i forhold til å få barnefamilier til å bosette seg her på Hvaler. Hvaler Arbeiderparti ønsker å gjøre alt vi kan for å bevare Hauge og Skjærhalden som attraktive lokalsentre, spesielt nå som et viktig knutepunkt som skolene blir borte! Etterbruken av skolebyggene jobber vi nå aktivt med og her vil vi gjerne ha innspill på hva innbyggerne ønsker for sitt nærmiljø!

Hvaler Arbeiderparti erkjenner at saken om fortsatt skoledrift på Floren og Åttekanten er historie, og vi må nå se fremover! Derfor vil vi selvfølgelig gjøre vårt beste for at den nye barneskolen og ungdomsskolen på Rød skal bli den beste skolen i Viken, og vi skal sørge for større lærertetthet, nok assistenter og godt innhold.

Hvaler vil nå få kulturskole, ungdomsklubb, idrettsanlegg og skole på samme sted og skal vi få noen synergieffekter ut av dette må vi i fremtiden også vurdere om det vil være en fordel å samle flere aktiviteter som handler om barn og unge på ett sted, men da vil vi gjøre det riktig med en ryddig og ordentlig prosess hvor innbyggerne også får muligheten til å bli hørt!

Les også

Ny Hvaler-skole skal bli en av landets beste

Kommentarer til denne saken