Pølsevevet beklager

Av

– Fredrikstad-fremtiden er så lys, at kommunen bør snarest sende ut solbriller til byens befolkning, skriver Erik Johansen i dagens «Pølsevev», samtidig som han beklager både ordvalg og enkelte supporteres oppførsel.