Som overskriften antyder, setter jeg spørsmålstegn ved denne nyordningen, der utenlandsreisende blir tvunget til å tilbringe et visst antall dager på et koronahotell.

La oss ta for oss et tenkt eksempel: Jeg kommer fra ferie i Spania og ankommer Gardermoen. Jeg og de andre flypassasjerene blir automatisk sluset gjennom sperringene for å bli sjekket og registrert for deretter å bli kjørt til et koronahotell.

Men da er det jeg sier: Jeg aksepterer ikke å bli satt i karantene på noe hotell. Ingen myndighet kan tvinge meg til dette.

Som motsvar fra myndightespersonen som sjekker meg sier han: OK da får du et forelegg på 20.000 kroner.

Jeg svarer lakonisk: Jeg aksepterer ikke denne boten. Hvis dere ønsker å gå videre med dette, ser jeg frem til at dette blir en sak for rettsvesenet Jeg er beredt til å gå hele veien opp til Menneskerettskommisjonen med denne saken. Det det her dreier seg om er etter min mening frihetsberøvelse.

For ordens skyld : En frihetsberøvelse er det samme som fengsling eller innesperring.

Flesteparten av vår befolkning er dessverre så lovlydige at de tar alt fra myndigheten for god fisk. Hvor er den sunne fornuft?