Denne dagen er den Internasjonale kvinnedagen. På denne dagen, vil kvinner over hele verden sette seg selv som kvinne på agendaen, og påberoper seg retten til å heve stemmen. På denne dagen innser vi at likestilling og kampen for rettigheter og likeverd er lang unna, i år som i fjor og alle årene før oss.

Vi har i siden 1909 satt kvinners rettigheter på dagsorden denne dagen. Vi har hatt paroler som ennå er like aktuelle. Vi har kjempet og krevd, tapt og vunnet, tatt et steg frem og noen tilbake. Og fortsatt er dagen like viktig, og kanskje viktigere enn noen sinne.

For det aller viktigste har vi ikke klart: Vi er fortsatt sett på som et symbol for sex og underkastelse, som våpen og som pulbare.

Når Fredsprisen i fjor gikk til Dennis Mukwege og Nadia Murad, ble endelig søkelyset og virkeligheten satt på agendaen, for millioner av kvinner rundt om i verden. Kvinner blir brukt som en del av krigføringen. De blir lemlestet, voldtatt, drept. De blir brukt som våpen i krig og væpnende konflikter. Barn helt ned i et års alderen, ødelagt for alltid.

Hva har skjedd siden Nobels Fredspris ga dem prisen? Er forbryterne arrestert og dømt? Har rapportene, bortgjemt i en skuff i New York sett dagens lys? Har vi internasjonalt og nasjonalt holdt denne flammen som er tent, fortsatt brennene? Har vi klart og hindret flere kvinner til å bli lemlestet?

Dette er det mest brutale og fatale delen og kanskje den viktigste delen av dagen.

Men hva med de andre delen av verden, hvor demokrati og fred råder. Der er vel alt i skjønneste orden? Nei det er ikke det. Et år etter metoo startet ser vi at vi ikke har tatt inn over oss hva det egentlig dreier seg om.

Når jenter i 9. klasse, og helt ned i barneskolen, for slengt etter seg at de er «hore», «fitte» og om de er «pulbare», har vi ikke forstått at kjønn, seksualitet, makt og maktfordeling må på agendaen helt ned i barnehage og barneskolealder. Det må bli tema rundt middagsbordene, i guttegjengene og jentegjengene. Tema i lunsjen på jobben og i avisspaltene og sist men ikke minst på den politiske agendaen. Det løses ikke med debatter om Giske, Leirstein eller Riise. Det løses kun om vi innser at det handler om oss alle. Når jenter føler de må ta botox, kjønnsleppeoperasjoner og gå på dietter ned i 14-årsalderen og følelsen av og ikke lykkes måles i bredde og størrelse på pupper, har vi da fått det til?

Når noen mener at det å amme i det offentlige eller med bilder av det på Facebook er uetisk fordi det viser en pupp, har vi da skjønt at en pupp primært er for å gi et barn mat og ikke bar for å bli seksuelt tilfredsstilt?

Når skal jenter vokse opp side om side med gutta, og vite at de har samme verdi uavhengig av kjønn. At vi bestemmer over sin egen kropp hele livet. Vi er ikke et sex objekt, men skal bestemme selv når og med hvem vi vil ha sex med. Vi skal bestemme selv om vi vil ha barn eller ikke, om vi vil bære frem et eller flere samtidig.

Er det gutta i skolegården? Geriljasoldaten eller IS? Er det Erna, Ropstad eller en nemnd som bestemmer? Eller er det jentene og kvinnene selv?

God 8. mars 2019. En viktigere dag enn noen sinne. For kvinnene i Syria og Kongo, jentene i skolegården og deg og meg, uansett kjønn!

Innlegg 8. mars 2019