Med de svært høye prisene på diesel og bensin er det nå mulig å oppnå store besparelser ved å benytte buss fremfor bil. Med våren i anmarsj bør også sykkel være et godt og tilnærmet gratis alternativ på de kortere reisene.

Bilen er for mange nødvendig for å få hverdagene til å fungere.

Det utføres imidlertid et betydelig antall reiser i Nedre Glomma hvor gange, sykkel eller en busstur kan være minst like effektiv, hyggelig og godt alternativ.

Nedre Glommaregionen får årlig tildelt cirka 75 millioner kroner fra staten for å stimulere til mindre bruk av bil (belønningsmidler). 20 millioner av disse midlene benyttes til å redusere prisene på kollektivtrafikken i vår region. De resterende 55 millionene benyttes til en rekke tiltak for å bedre kollektivtilbudet og tilbudet til gående og syklende.

Fra 2014 og frem til i dag har Nedre Glommaregionen mottatt totalt 518 millioner kroner fra staten.

Målsettingen med disse midlene er at regionen skal nå nullvekstmålet som innebærer at all vekst i personbiltrafikken skal overføres til gange, sykling og bruk av kollektive transportmidler.

Det er styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma som prioriterer bruken av disse pengene.

Byfergene i Fredrikstad, som er en betydelig del av kollektivtilbudet, er gratis og subsidieres av Fredrikstad kommune og med belønningsmidler fra Bypakke Nedre Glomma.

Vet du egentlig hvor mye det koster å ta bussen? En enkeltbillett for en voksen koster nå 25 kroner, mens barn og honnør er 15 kroner - eller bare en tier etter klokken 17 på hverdager og i helgene.

Tar du bussen hver dag, koster et månedskort 370 kroner.

Vi vil derfor oppfordre alle innbyggere i Nedre Glomma som av «gammel vane» setter seg i bilen til å vurdere andre løsninger – det kan gjøre godt for både lommeboka og for helsa!