I disse dager ligger reguleringsplanen for utvidelse av Fredrikstad Ridesenter på Bekkevold ute på høring, og nå er tiden inne til å komme med innspill.

Et dokument med innspill og klager på mange forhold vil bli levert Fredrikstad kommune av undertegnende og jeg skal ikke gå inn på alle de punktene her, men jeg stiller spørsmål rundt behovet for et oppgradert ridesenter og driftsmodellen.

At senteret har behov for oppussing, er det ikke tvil om, og det bør stilles midler til rådighet for dette, men er det virkelig behov for et senter av nasjonal størrelse?

Som nær nabo så ser jeg daglig at det er liten aktivitet på senteret og dette ble understreket av Fredrikstad Rideklubb 05.10.2020, da følgende status ble lagt ut på Facebook:

«Det er pr 05.10.2020 ingen faste treninger eller aktiviteter ved Fredrikstad Ridesenter. Blir banene opptatt, postes det i kommentarfeltet i dette innlegget, men foreløpig er det sjelden.»

Innlegget er i ettertid fjernet fra Fredrikstad Ridesenter sin Facebook-side. Meget mulig dette ble gjort da de innså at denne informasjonen ikke burde vært delt med offentligheten mht. nytt planlagt ridesenter.

Er det behov for å utvide et senter som ikke har noen faste treninger eller aktiviteter?

Til info så er det planlagt at Fredrikstad Ridesenter skal drive dette senteret som bygges og eies av Fredrikstad kommune på en tjenestekonsesjonskontrakt. Da vil ikke driften av senteret legges ut på anbud.

Regelverket rundt dette sier da at Fredrikstad kommunen på ingen måter kan gå inn med midler til Fredrikstad Ridesenter hvis de får problemer med økonomien.

Fredrikstad Ridesenter innfører nå baneleie via Vipps? Er dette måten det skal genereres inntekter på hvis en ser bort fra Rideskolen og stevner? Har ikke baneleie blitt betalt tidligere?

Et krav fra kommunen vedrørende drift av et oppgradert Fredrikstad Ridesenter er at det skal legges fram en tilfredsstillende økonomisk driftsmodell fra Fredrikstad Ridesenter for å dekke alle kostnader vedrørende driften.

Er det virkelig behov for denne utvidelsen?

Les også

Nytt ridesenter fra en nabos ståsted: Vi er ikke spurt om noe som helst