Gå til sidens hovedinnhold

Er det verdt å ruinere 40 år med erfaring og kunnskap innen rehabilitering og psykososialt arbeid med barn og unge, for å dekke ridesportens behov?

Vi heier på nytt ridesenter, men ikke på bekostning av Hjørgunn Gård & behandlingssenter som en helseinstitusjon.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utbygging av Bekkevold Natur- og Ridesenter skal vedtas i bystyret i Fredrikstad kommune 10. september. Hjørgunn Gård blir ofte nevnt i den sammenheng, og det ikke uten grunn. Er det verdt å ruinere 40 år med kunnskap og erfaring innen rehabilitering og psykososialt arbeid til barn og unge, for å finansiere å dekke ridesportens behov? Vi heier på nytt ridesenter, men ikke på bekostning av Hjørgunn Gård & behandlingssenter som en helseinstitusjon.

Hjørgunn Gård & Behandlingssenter har som grunnleggende formål å hjelpe mennesker med særskilte behov både av medisinsk og sosial art.

Siden 2015 har gården tilbudt alternativ opplæring til barn i barneskolen. I vinter gjennomførte Prosperastiftelsen en brukerundersøkelse av tjenesten. Resultatene viser til at opphold i Hjørgunn Skolegård øker barnas generelle funksjonsnivå og at de i større grad klarer å håndtere ulike praktiske situasjoner. Det er med å forbedre barnas samhandling med andre, og håndtere sosiale situasjoner der flere personer er involvert. Resultatene viser til at det er med å gi barna økt selvfølelse, selvtillit, glede og opplevelse av mestring. Tilbudet bidrar til bedre generell livskvalitet for barna som er i Hjørgunn skolegård.

Vår kunnskap og erfaring skal videreføres inn mot vårt nye satsningsområdet.

I løpet av høsten står et helt nytt undervisningsbygg klart. Vårt fremtidig satsningsområde er å utvikle et helhetlig tilbud innen alternativ opplæring for barn og unge med ekstra utfordringer. Hjørgunn skal være en brobygger over til arbeidslivet for den gruppe av unge mennesker som står i fare for å "droppe ut" av skole og samfunnet for øvrig. På den måten skal vår virksomhet kontinuerlig bidra til bedre folkehelse blant barn og ung og et tryggere samfunn å være en del av for alle. Prosjektet er i samarbeid med blant annet Viken fylkeskommune, Kriminalomsorgen og NAV.

Hjørgunn har i 40 år arbeidet med mennesker med særskilte behov. Gården er unik med sitt tjenestetilbud i samhandling med dyra på gården. Dyrene er stort sett vanlige norske husdyr og 14 terapihester.

Hjørgunn Gård & Behandlingssenter eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Viken-øst og har siden 1981 vokst til å bli et av Østfolds største rehabiliteringssenter med nærmere 300 brukere i uka. Gården tilbyr og tilrettelegger tjenester tilpasset ulike brukergrupper. Vi samarbeider med Kriminalomsorgen der 30-50 personer årlig gjennomfører sin samfunnsstraff hos oss. Vi tilbyr Ridefysioterapi for funksjonshemmede og pasienter i rehabilitering etter skader. Vi samarbeider med videregående skoler og NAV og tilbyr praksisplasser og arbeidstrening for ungdom. Hjørgunn skolegård for barn i barneskolen med ekstra utfordringer. Vi har faste avtaler med barnehager og vi tilbyr ferieaktiviteter i alle skolens ferier.

"Hjørgunn Vennskapsarena" tilbyr et skreddersydd program for ungdom som strever med psykisk helse, og er spesielt innrettet mot feltet ensomhet blant unge.

Fredrikstd kommune og Hjørgunn Dagsenter har sin arbeidsplass på gården og utgjør en stor del av gårdsmiljøet.

Hjørgunn gård er en arena som rommer alle uavhengig av hvem du er og hva du evner. Omsorg, kvalitet, likeverd og respekt ligger til grunn i alt vårt arbeidet. Våre brukergrupper vil alltid være en del av storsamfunnet som vil ha behov for spesialiserte tjenester, for å nå målet om et verdig liv uansett forutsetning og yteevne.

Vi heier på nytt ridesenter, men ikke på bekostning av Hjørgunn Gård & behandlingssenter som en helseinstitusjon.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.