På forsommeren sto ordfører Nygård og hans gruppefører stolt frem i Fredriksstad Blad og kunne forkynne at de nå endelig hadde fått flertall i bystyret for sin store sak, stengning av søndagsåpne dagligvareforretninger i Fredrikstad kommune.

Noen få fakta: Fredrikstad har nesten 4500 hytter og er blant landets største hyttekommuner. Trolig er henimot 90 prosent av hyttene eiet av folk bosatt utenfor Fredrikstad kommune. Det er her således et meget betydelig potensial for økt omsetning i dagligvareforretninger og annen virksomhet.

Samtidig har Fredrikstad et skremmende høyt tall av unge på uføretrygd. Dette er nylig svært godt belyst av Jon Jacobsen i Fredriksstad Blad. I tillegg til dette har Fredrikstad en svært høy andel av sin befolkning på sosialstønad, og her er det særlig kommunens innvandrerbefolkning som ligger høyt. På toppen av det hele er Fredrikstad en av landets mest forgjeldede kommuner.

Stor gjeld, høy ledighet, stor uføreandel, og så stenger kommunenes ledende politikere ned den mulighet til økt aktivitet som søndagshandel vil gi. Et større antall heltidsansatte, gode muligheter både for studenter, innvandrere og andre som trenger en heltids- eller deltidsjobb. De mister nå et sysselsettingstilbud. Som Gro Harlem Brundtland så klart uttalte det; «Alt henger sammen med alt», men ikke i Fredrikstad.

NB! En Brustad-bu i Vikane fant nåde for ordførerens maktbrynde!

De stakkars kjøpmennene som har brukt mye tid på å sette opp skiftplaner, handle inn varer m.v. nå får tre hele dager(!) på seg til å stenge ned. Dette skal imidlertid ikke ordføreren ha ansvaret for.

Et konstruktivt alternativ vil være å foreta en fornyet gjennomgang av kommunens dagligvareforretninger for å se hvilke som har en stor del av sin omsetning fra feriekunder, ikke bare på søndag, men hele uka.

Til hjelp for ordføreren har jeg tatt en biltur fra grensen mot Råde i vest til grensen mot Sarpsborg i øst med følgende resultat:

Tidligere Onsøy kommune:

På grensen til Råde ligger det en Kiwi-forretning, men den ligger på Rådes side av kommunegrensen og har ikke søndagsåpent. For å finne en dagligvareforretning på Fredrikstad-siden, så må man til Manstad hvor det er en Coop Extra. Ingen forretning i Lervik og heller ikke i Engelsviken, men det er en Kiwi ved krysset Engelsvikveien/Saltnesveien. Neste mulighet er Kiwi og Rema 1000 ved Ålekilen. Samtlige av disse fire ligger i Onsøys hytteområde. Noe mer tvilsomt er det med Coop Extra på Gressvik torv. Forretningene i Ørebekk-området ligger nok utenfor turistområdet.

Tidligere Kråkerøy kommune:

Her har vi en Kiwi på Langøyveien og en Joker på Lunde. Begge disse har et betydelig antall hyttekunder.

Tidligere Borge kommune:

Her skal man lete lenge etter en forretning som i stor grad betjener hytteområdene. Den eneste som ser ut til å falle inn under kategorien er Coop Prix i Torsnes.

Fredrikstad har nesten 4.500 hytter. Det er således ikke mer enn sju dagligvareforretninger som det er aktuelt for å ha søndagsåpent, hvis de selv ønsker det.

Alternativet for disse er å åpne Brustad-buer, noe som Rema 1000 på Ålekilen hadde en periode. Da kan ordføreren og gruppeføreren sitte med skjegget i postkassa.

Jeg var fagorganisert så lenge jeg var i yrkeslivet og tillitsvalgt i mange år. Jeg har stor forståelse for det som LO, Handel og Kontor Østfold, tok opp i Fredriksstad Blad for noen dager siden. Mye av det de ser som problemer kan løses ved tarifflønn og rett til å organisere seg. Det regner jeg med at de aktuelle forretninger vil følge opp.

Avtroppende ordfører Nygård og hans gruppefører kan vi avskrive, men et spørsmål til påtroppende ordfører Siri Martinsen: Synes hun det er riktig at to halvgamle gubber skal ha det avgjørende ord i en slik sak med mange viktige problemstillinger, og hvis ikke, hva vil hun i så fall gjøre?

NB! Hvis noen lurer på hvorfor Arbeiderpartiet har gått tilbake fra ca. 40 prosent oppslutning til nærmere 20 prosent, så er nok tiltak som dette en del av forklaringen.

Mange vil gjerne ha et svar før valget.