Det var et svært begredelig kommunestyremøte å streame torsdag 22.10. Tertialrapporten var første sak.

Noen få ansvarlige politikere tok ordet, dog svært få, med tanke på Hvaler Kommunens svært alvorlige økonomi. Det oppfattes som om at sittende kommunestyre er svært defensive. Er de handlingslammet? Kommer det økonomiske vanføret som en overraskelse?

En interpellasjon om et rev under vann, hvor utredning om søkbare midler skulle dekkes av disposisjonsfondet, er vel ikke takt og tone i disse dager, når vår buffer, disposisjonsfondet, er så begrenset som nå.

Fylkesrevisor viste blant annet til 12 dokumenter som skulle følge årsregnskapet, noe som har vært purret på over de seneste årene. Slik opptrer ikke en ansvarlig direktør og administrasjon overfor Fylkesrevisor og kommunens innbyggere.

Samtidig belærte hun om Robek, i en spak tone. Hvaler oppfyller allerede kriteriene, om ikke økonomien endres positivt før årsskiftet.

Hva har alle varslingssakene og rettssaker kostet kommunen de siste årene? De som våger å varsle, tar et stort skritt. De gjør ikke dette uten bakenforliggende alvorlige hendelser. Advokatkostnader er trolig en gedigen post. Arbeidsmiljøloven ser heller ikke ut til å være innen administrasjonens «vokabular».

At eiendomsskatten øker, er for meg som forventet. Om statsbudsjettet ender i at maksgrensen skal opprettholdes på 5 promille, får vi nok en økning i 2022, til 4,9 promille.

Merforbruket (underskuddet) er betydelig i flere av virksomhetene.

Tidlig i år påpekte rådmann at årsregnskapet for 2019 ble ytterligere forverret grunnet covid-19, uten noe mer begrunnelse for dette. Uforståelig, så interessant med en forklaring på dette.

I det hele er det sterkt behov for en langt mer transparent kommune, hvor rådmann og administrasjon gir befolkningen den informasjon som forventes. I dag etterspør nettopp kommunestyret det samme. De har rett og slett ikke oversikt over hva som skjer eller hva som ligger bak tallene.

Vil et fremtidig merforbruk (underskudd) i fiberutbyggingen legges under posten «selvkost» om ikke inntektene kommer som budsjettert (manglet påkobling) når lånerammen er oppfylt?

I så fall får alle i kommunen dette som et påslag i kommunale avgifter, uansett fibertilknytning eller ikke.

Dette bør rådmannen og ordfører informere våre innbyggere om i klartekst, slik at dette ikke kommer som en ubehagelig overraskelse under de avgifter vi allerede betaler under kommunale avgifter. Håper selvfølgelig jeg tar feil.

Kommunen har også tatt seg råd til å sponse hver innbygger som kobles på fiber med 10.000 kroner. Generøst, men er dette forsvarlig?

Fylkesrevisor poengtere også at selvkost skal gå i null, overskytende skal tilbakebetales innbyggerne. Har dette skjedd?

Siden 2017 ble jeg kritisert for at jeg skrev debattinnlegg om den topptunge organisasjonen og mangel på næringsutvikling.

Jeg spådde økt eiendomsskatt, foruten at kommunen trolig ender under Robek. Slik er det kanskje å komme utenfra og se med andre «briller». Dog er det svært upopulært å komme som innflytter, ikke minst om man engasjerer seg. Kritikken har haglet, for å si det mildt. Jeg påstår at jeg har hatt en realistisk økonomisk tilnærming.

At Ap bryter sitt valgløfte om økt eiendomsskatt, er kritikkverdig, med lite respekt for Hvalers innbyggere. Ikke et ord i deres program 2019-23 om dette. Svært betimelig og strategisk.

Samtidig ble det under valgkampen rettet kraftig kritikk mot meg fra forskjellig hold, om min bekymring for økt eiendomsskatt, og ikke minst min interpellasjon om eksternt varslingsorgan. Sistnevnte ville spart kommunen for vesentlige midler, men ikke minst behandlet varslerne med verdighet.

Hvaler vil kun bevare og bevares. Investorer stoppes lenge før de når Hvaler. Utvikling oppfattes som rasering. Næringsutvikling ses på som store fabrikkområder som vil skade Hvalers natur.

Nei, det er ikke slik. Man kan tilpasse næringer. Som ordfører må man jobbe utadrettet i det ganske land for å skape relasjoner med nettopp næringsaktører. Kompatibelt med Hvaler vil kunne være et vestvendt og sjønært konferansehotell med helårsdrift og ikke minst havbruk. Begynn der. Staten faser inn større midler til kommuner som er aktive rundt næringsutvikling, og spesielt havbruk.

Så det er klinkende klart; jeg viser ikke her til kun den siste rød/grønne periode, selv om det er lite positivt å spore (før 12.mars). Jeg som medlem av Viken Høyre og på borgerlig side, er lite imponert over hva som har skjedd i de forutgående periodene.

Etter 12. mars er vi selvfølgelig preget av covid-19 med fem smittede. Et betydelig kostbart apparat i samarbeid med Fredrikstad kommune er igangsatt og belaster økonomien ytterligere. Dog er sikkerhet og trygghet viktig. Likevel har dessverre samarbeidet kostet mer enn forventet.

Nå må det tas action, ikke bare snakk slik det har vært gjort de siste år. Den tunge toppadministrasjonen og deres toppleder må under søkelyset. Det er kommunestyret som er arbeidsgivere for rådmann, administrasjon og de kommunale ansatte. Er det på tide å vurdere rådmannens stilling?

Mye er langt på overtid.

Les også

Hvaler mangler penger - sist gang forsvant gatelyset

Les også

Hvaler – en kommune helt ute av vater