Et av de største og mest allsidige kommende industriområdene i Europa. Slik beskriver Viken Park det nye industriområdet Tofteberg. Det nevnes tilknytning til Borg Havn og jernbanen Oslo-Gøteborg, men ser man nærmere på planen, kommer det frem at 100 prosent av varetransporten til Tofteberg skal gå via lastebil.

Det nye industriområdet vil være aktuelt for nye virksomheter i både stor og liten skala, men det er egentlig ikke så unikt. Det er mange andre steder i Norge og Europa man kan sprenge bort et fjell og bygge industritomter i nærheten av en havn og jernbaneterminal. Det er viktig å kunne tilby noe ekstra. Tilknytning til jernbane kan være et slikt ekstra.

Hvordan er det da man i dag tenker å knytte Tofteberg til det europeiske jernbanenettet? Gods som skal fraktes med jernbane, må først kjøres på lastebil til Rolvsøyterminalen. Problemet er at ved å basere seg på lastebil den første biten, får man en ekstra omlasting og kan ikke betjene gods som fraktes med tankvogner eller krever aksellast høyere enn det vegnettet tillater.

I Norge og Europa er det et stort potensial for å frakte mer gods på jernbane. I USA går rundt 28 prosent av landbasert godstransport på jernbane, i EU 18 prosent og i Norge 15 prosent. Politisk i både Norge og Europa har jernbanen de siste årene blitt mye høyere prioritet, men det er svært få industriområder som er bygd ut med tanke på jernbane. Derfor er det viktig at nye industriområder blir tilrettelagt for jernbane.

Hvis man går noen tiår tilbake, var det et helt annet fokus på gods på jernbane. I 1950 ble det utarbeidet detaljerte planer for en godsbane fra Hafslund til Borg havn som ville ha passert ca. 500 m fra Tofteberg. Overraskende nok er det ikke mange tilpasninger som må til for å tilpasse 70 år gamle planer til i dag, da jernbane for godstrafikk ikke har endret seg så mye. Den største hindringen som har dukket opp siden 1950 er 4-felts E6, men dette kan løses med en kort bru. Det må nevnes at traseen fra 1950 ikke er den samme som i mange år var inntegnet på kommuneplanen til Fredrikstad.

Nå som ny kommuneplan er under utarbeiding og Tofteberg er under regulering, bør man vurdere om Toftebergbanen bør være en del av planen. Det sier seg selv at hvis man skal bygge en større fabrikk og har valget mellom flere tilnærmet like industriområder, så vil man velge det området med jernbanespor. Landbasert akvakultur, innendørs landbruk, batterifabrikker og ikke minst prosessindustri kan være aktuelle kunder for en jernbane til Tofteberg.

Trolig vil det være mange bedrifter som vil ha mulighet til å flytte transporten over til jernbanen, men ikke vil gjøre det med en gang. Selv i det tilfelle at man ender opp med å aldri bygge Toftebergbanen vil bare det å ha med mulighet for jernbane kunne føre til nye etableringer og nye arbeidsplasser.

Dersom man spinner litt videre på ideen om jernbane, er det i dag mulig å kjøre autonome godstog på lukkede baner. Man kan for eksempel bygge en enkeltsporet bane mellom Tofteberg og Borg Havn som kan frakte gods 24/7. Dette er helt klart en bedre løsning enn det som planlegges nå der man vil kjøre all trafikk mellom Tofteberg og Borg havn på gamle rv. 22, fra 1950-tallet, tvers gjennom tettbebyggelsen på Torp, Sellebakk og Lundheim.

Denne veien har allerede fremkommelighetsproblemer og om den i det hele tatt vil håndtere trafikken som skapes av et av Europas største kommende industriområder, er ukjent. Man skulle anta bypakka vil ta hensyn til et enormt industriområde, men selv om neste fase nettopp er vedtatt så er ikke den overordnede planen oppdatert på over 10 år. Tofteberg er et for nytt prosjekt og dermed ikke en del av det framtidige veinettet i Fredrikstad.

Det er nå på tide å tenke nytt om hvordan man løser transportutfordringen rundt et av de største og mest allsidige kommende industriområdene i Europa. Det er ingen åpenbar fasit for hvordan dette bør løses. Om man til slutt ender med å bygge Toftebergbanen eller autonome tog til Borg Havn er ikke det viktigste, men man må nå tenke gjennom hva man holder på med for å kunne utvikle Tofteberg og resten av Fredrikstad på en best mulig måte. Ellers vil man bare ende med kaos.

Les også

NAF er svært bekymret for rv 22 mellom Borg havn og E6