Gå til sidens hovedinnhold

Er det mulig å stole på administrasjonen og det politiske flertall i helse og velferd? Er de troverdige?

Min sønn (37): «Jeg er lei av å sove og spise. Jeg har ingen venner her. En dør av å ikke ha noe å gjøre, jeg kommer til å dø ung. Jeg bor i et kott. Familien blir fjernere og fjernere.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I juni 2019 ble Jostein, 37 år forvist langt inn i skogen i Hurdal. Stort sett hver uke siden har han tryglet administrasjonen om å få bolig og hjelp i Fredrikstad. Jeg har holdt politikerne løpende oppdatert om hans situasjon.

I perioden før han ble forvist til Hurdal og lenge før vedtaket ble fattet var en gruppe i kontakt med Anne Line Dahle og forespurte om de kunne få legge inn et tilpasset bo- og tjenestetilbud til kommunen for å ivareta Jostein. Dette ble avvist.

Jeg ba i et møte 23.9.19 om at administrasjonen setter opp en tidsplan for når de vil kunne ha dette botilbudet klart. Etatsjef Anette Mjelde informerte da «vi tar dette på alvor - både hva Jostein mener selv og hva dere som foreldre opplever.»

I sine seneste henvendelsene til administrasjonen og politikerne sier Jostein: "Jeg kan ikke bo her i bushen, Jeg har ingen, jeg begynner å bli apatisk, Jeg begynner å bare sitte i sofaen. Jeg har ingen andre aktiviteter eller sosiale omstendigheter. Jeg kan ikke gå til noe, jeg orker ikke å kjøre langt for å kunne gå tur. Jeg er lei av å sove og spise. Jeg har ingen venner her. En dør av å ikke ha noe å gjøre, jeg kommer til å dø ung. Jeg bor i et kott. Familien blir fjernere og fjernere."

Hans mor og jeg reiser 32 mil t/r hver uke, annen hver gang og besøker han og er de eneste kontaktene han har utenom personalet i boligen.

Standard innhold i de 4-5 svar som er mottatt fra administrasjonen er som denne fra koordinator 22.10.20: «Jeg er per tiden i god dialog med lederen for bomestring, og jeg tror vi er på vei til å finne gode løsninger.»

Den gode løsningen kommer da i vedtak datert 14.9.20, mottatt 23.10.20: «Du er innvilget heldøgns bo- og tjenestetilbud fra Incita. Vedtaket gjelder fra 01.07.20 til 30.06.21. Fredrikstad kommune har pr i dag ikke et botilbud til deg som vurderes som egnet til å ivareta ditt behov for hjelp.»

Les også

Fredrikstad kommune klarer ikke å gi Jostein (36) et omsorgstilbud her – mandag må 36-åringen flytte til Hurdal

Han har nå bedt advokaten sin forberede søksmål mot kommunen med bakgrunn i brudd på menneskerettighetene.

5.10.20 oversender Marianne Kristiansen (PP) og Arne Sekkelsten (H) flere spørsmål som de ber utvalgsleder oversende administrasjonen. Hun informerer om at disse vil bli gjennomgått i utvalgsmøte 28.10.20. Møtet kom og møtet gikk, ingen gjennomgang av spørsmålene, men utvalgsleder og Wenche Halvorsen fra administrasjonen informerte om at dette selvfølgelig vil komme skriftlig senere!

Registrer da at AP, R. MDG som har programerklæring på at de skal avskaffe private kjøp i Fredrikstad kommune ikke har løftet en finger for å hjelpe til.

Wenche Halvorsen informerte allikevel om på generelt grunnlag at de trenger bolig og tjenestetilbud for å kunne hjelpe de som har behov for denne type tjenester.

Jeg tok henne på ordet og kontaktet den tidligere nevnte gruppen som er bestående av psykiatriske sykepleiere, vernepleiere og med andre høyskoleutdanninger. Disse «klør i fingrene» etter å hjelpe han og er klare på at de i løpet av 2 uker vil kunne tilby kommunen tilpasset bolig og tjenestetilbud for Jostein i Fredrikstad. Administrasjonen og politikerne ble informert om dette 4.11.20.

Les også

Ta tjenestene tilbake, Fredrikstad kommune!

I sommer oversendte Jostein prospekt av et småbruk på Ørmen, ved siden av sin mor som han spurte om kommunen kunne kjøpe. I ansvarsgruppe 3.6.20 svarer koordinatoren hans: «Akkurat den gården har jeg fått svar på, den ble sendt videre til Anette Mjelde og Anne-Line Dahle og det ble det et avslag på. Den ble for dyr og for vanskelig for kommunen.»

11.11.20 mottar jeg mail fra koordinator: «Etatsleder Anette Mjelde, leder for boligforvaltningen, samt undertegnende skulle på en visning på et småbruk på Ørmen som har stått til salgs en periode. Dette småbruket ble dessverre solgt på fredag, så det er dessverre ikke lenger aktuelt. Kommunen har identifisert tre personer som kan bo sammen i en felles løsning, og som man tror kan fungere godt. Per i dag er det ikke noen egnet bolig i et bofellesskap.»

Dette er altså det småbruket de i juni fortalte var for dyrt og som har stått til salgs siden våren!

I disse tider er det meg bekjent slik at visninger må avtales konkret i forkant for å kunne gjennomføres på en betryggende måte. Det forekommer derfor underlig om det var avtalt visning med megler/eier og at det forestående salget ikke ble opplyst om når denne avtalen ble gjort.

Les også

Vi trenger hjelp, du og jeg, Jon-Ivar

Hvor troverdig er det når denne mailen kommer samme dag som helse- og velferdsutvalget har nytt møte, hvor spørsmål fra PP relatert til Jostein sin sak skal besvares av administrasjonen og 5 dager etter at det ble solgt. Var dette en bløff?

Denne sendes også som mail til administrasjonen og medlemmene i helse- og velferdsutvalget. Selv om jeg ikke regner med å få konkrete svar, stiller jeg spørsmålene:

- Hadde kommunen konkret avtale med megler/eier om visning?

- Kommer kommunen til å ta kontakt med den grupperingen som kan ha bolig og tilpasset tjenestetilbud klar i løpet av 2 uker? (skulle administrasjonen ha «mistet» kontaktopplysningene kan de fås av meg)

Eventuelle svar vil synliggjøre om det er mulig å stole på de.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.