Akkurat nå ligger arealplanen for Fredrikstad til behandling etter andre gangs høring. Det skal bygges tett og konsentrert i Fredrikstad. Aller mest i sentrum. Dette er stikk i strid med alle helsefaglige råd for fremtiden med pandemier og smittepress.

Jeg vil hevde at Fredrikstads sterke fokus på fortetting i sentrum frem mot 2032 er en katastrofe. Særlig når vi nå ser at ikke bare «Den lille verdensbyen Fredrikstad» – men, hele verden blir snudd opp ned i løpet av fjorten dager på grunn av et virus fra Kina. Vi ser at bosettingsmønstre er en viktig faktor i forhold til smitte av virus. Jo, tettere – jo, større smittepress.

Er ikke dette et klinkende klart signal til oss? Akkurat nå ligger arealplanen for Fredrikstad til behandling etter andre gangs høring. Det skal bygges tett og konsentrert. I sentrum. Stikk i strid med hva vi ser blir fornuftig i fremtiden med pandemier og smittepress. En spredt bosetting – som vi har en meget god mulig til i Fredrikstad kommune – vil være fremtidsrettet og bærekraftig når vi ser for oss kommende utfordringer. Så lenge vi har en globalisering, minimal grensekontroll og verden har kommet til vår stuedør for lengst, vil nye internasjonale utfordringer komme. Det være seg alvorlig smitte, eller matmangel. Flere mindre byggmesterfirmaer i vårt distrikt har uttrykt stor bekymring for denne fortettingsstrategien. Skal de mindre byggmesterne holde hjulene i gang, må det være tilgjengelige tomter for bygging av eneboliger. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt om fordeler med å bo spredt i denne krisen med korona. Vår kommende arealplan har et langt tidsperspektiv. Uendelig mye kan skje i denne tiden frem mot 2032. Hvis vi låser boligbygging og annen utvikling slik det nå ser ut, vil jeg hevde at det er lite fremtidsrettet og uansvarlig.

Det skal bygges sentralt og tett ifølge forslaget til ny arealplan For Fredrikstad som snart skal vedtas. Når vi nå ser, og opplever en alvorlig virus pandemi, blir denne arealplanen fullstendig feil. Problemet med pandemien er jo nettopp at folk bor tett. Der har vi den største spredningen av viruset. En uttalelse fra Helsedirektoratet ved assisterende direktør Espen Nakstad, forteller oss dette 1. påskedag. Han sier, blant annet dette til NRK: « ... områder der folk bor tett, så er smittekjeden vanskeligere å bryte. Vi må ha særlig fokus der smitten er høy fremover».

Akkurat nå, har vi muligheten til å tenke annerledes enn forslaget til arealplanen. Vi fikk storkommune i 1994. Da ønsket vi oss flere og større arealer i en felles storkommune. Vi har de arealene som skal til for å bygge spredt. Vi er heldig stillet. Bruke hele kommunen. Skape mindre enheter, litt avstand til hverandre. Bo grønt – helt naturlig? Er det ikke det vi vil?

Det som foreslås i arealplanen som man håper å vedta før sommeren er ikke tilpasset en kommune som Fredrikstad. Jeg forstår enda ikke hvem som har bestemt at skolebarn ikke skal gå lenger enn ti minutter fra hjem til skole. Jeg forstår heller ikke hvem som har foreslått at seksti prosent av utviklingen skal skje i Fredrikstad sentrum når vi har store arealer i hele kommunen hvor folk vil bo.

Som sagt, arealplanen skal legge sterke føringer for utviklingen av Fredrikstad frem mot 2032. Det er langt frem. I arealplanen kan vi blant annet lese «fortett eksisterende by – vekst innenfra og ut, skape nye sammenhenger, styrk byen som ramme om byliv – attraktive offentlige rom. Ved behandling av innspill til planen har fortettingsstrategien vært en del av grunnlaget for vurderingene som er gjort». Når verden blir snudd opp ned i løpet av fjorten dager – da har vi i Fredrikstad muligheten til å ligge i forkant nå. Hvis vi skal ha et så betydelig og stort fokus på sentrum og ikke vår fremtidige helsesituasjon for befolkningen, da kan vi få ett nytt problem hvis fortetting skal få dette enorme fokuset.

Planen er heldigvis ennå ikke vedtatt. Det er aldri for sent å ta inn ny kunnskap og ta hele kommunen i bruk.