Da britene stemte ja til å forlate EU, var begeistringen stor hos våre hjemlige EØS-motstandere. Nå skulle vi endelig få se at det fantes et bedre alternativ enn EØS-avtalen som avtale med EU.

Britenes nye avtale med EU trådte i kraft for ett år siden. Det er blitt påfallende stille blant de som så brexit som den store, nye muligheten for å få oss ut av EØS-avtalen. Kan det skyldes utviklingen i Storbritannia?

Brexit-forkjemperne i Storbritannia hevdet at det å forhandle en ny avtale med EU ville være det enkleste av alt. Det tok flere år og et statsministerskifte.

Fortsatt er de ikke helt ferdig. Britene vil endre avtalen om Nord-Irland som innebærer at Nord-Irland fortsetter i EUs indre marked for varer. Det er nødvendig for at det ikke EUs yttergrense skal gi mellom Irland og Nord-Irland. Men det innebærer at grensen går mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. Noe Boris Johnsen hevdet ikke ville skje.

Handelen mellom Storbritannia og EU har falt kraftig det siste året. Det er blitt mer tungvint og dyrere å eksportere. Grensekontrollen er blitt tidkrevende, timevis å vente i Dover. Kostnadene for papirarbeidet man slapp tidligere, er tyngende.

Siden det ikke lenger er fritt frem for å hente arbeidere fra EU-landene til Storbritannia for å jobbe, er det mangel på arbeidskraft i mange sektorer, fra lastebilsjåfører til bartendere til sykepleiere og leger. Nå ønsker de bare høyt utdannede og høytlønnede arbeidere velkommen.

Å slippe fri fra reguleringene i EU skulle gi britisk næringsliv store muligheter. Den britiske regjeringen har presentert en oversikt over «The Benefits of Brexit. How the UK is taking advantage of leaving EU».

Over 17 sider presenteres hva som er oppnådd så langt, hvilket ikke er mye. Deretter følger 14 sider om muligheter for å erstatte EU-reguleringer med egne og så 65 sider med mer slagord enn konkret politikk under overskriften «en verden av fremtidige muligheter» på ulike samfunnsområder.

I tillegg har Jacob Rees-Mogg, som er blitt ny minister for å iverksette mulighetene brexit skulle gi, bedt folket om hjelp. Gjennom en helside i avisa Sun bedt britene hjelpe seg med å komme opp med EU-reguleringer de ønsker endret.

Regjeringens egne analyser av effekten av brexit på utviklingen i britisk økonomi er at bruttonasjonalproduktet vil bli 4 % lavere enn om de hadde fortsatt som medlemmer i EU. Stadig flere spør seg: Hva var vitsen?

Kanskje er det dette våre hjemlige EØS-motstandere også ser.

Men ikke vil snakke høyt om?