Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) oppfordrer deg til å ta kontakt med en du kjenner som opplever ensomhet og føler seg isolert, inviter på en kaffekopp og en god prat. Vis at du bryr deg!

Vi vet at der er en sammenheng mellom psykiske lidelser som angst, depresjon og alkoholbruk. 30 prosent av pasientene med alvorlig depresjon har et samtidig rusproblem. Alkoholen kan forsterke psykiske plager for eksempel forsterke uro slik at en med angst opplever omgivelsene som mer truende når en er påvirket av alkohol.

Sosial angst gir økt sannsynlighet for alkoholmisbruk. Om det blir et mønster å ty til alkohol for å håndtere angstproblemer og slappe av, vil man kunne utvikle alkoholavhengighet.

La oss bidra til å forebygge dette ved å bry oss mer om hverandre i hverdagen og ikke minst i den julehøytiden vi står foran. Er du ensom, kan ensomheten forsterkes i julehøytiden hvor familien ofte samles.