Ap, Sp og SV er enige om å innføre moms for elbiler som koster mer enn 500.000 kroner. Momsen innfører kun på beløpet over denne summen.

Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes, opplyser partiene i en pressemelding.

Fakta om revidert-avtalen

Dette er noen av punktene regjeringspartiene Ap og Sp er enige med SV om:

* Utvikling: Øker utviklingsbudsjettet med 2,5 milliarder, med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn.

* Sosialhjelp: Sosialstønad prisjusteres opp med 3,4 prosent fra 1. juli, opp fra 1,3 prosent.

* Bostøtte: Flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.

* Iskanten: Det blir ikke boring nær eller i Iskanten siden tre oljeblokker i Iskanten Ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde.

* Koronakompensasjon: Regjeringen skal kompensere merutgifter til pandemien i kommunene og fylkene fra 2020 fram til første halvår 2022.

* Motorvei: I gjennomgangen av samferdselsprosjekter fram mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveiprosjekter.

* Forskning: Forskningsrådet kan bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål innen Forskningsrådets portefølje.

* Ocean Space Centre: prosjektorganisasjonen til Ocean Space Centre videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren.

* Kollektiv: 500 millioner kroner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i år.

* Elbiler: Innfører moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.

* AAP: Flertall for å fjerne karensåret for arbeidsavklaringspenger.

* Eksportstrategi: Enighet om ny eksportstrategi.

(NTB)