Enige om å ta p-areal for nytt fortau, men: – Man kunne strukket seg

Det var ingen uenighet i bystyret om at det riktig å ta dette av dette parkeringsarealet i Oredalsveien for å få på plass et nytt fortau, men H-politiker Arne Sekkelsten la ikke skjul på at han synes kommunen i dette tilfellet har vært lite romslig.