Enig med Høyre i at det betyr noe hvem som styrer

Konstituert gruppeleder Victor Kristiansen mener det er viktig å ha partikollega Jon-Ivar Nygård som ordfører med flertall i ryggen. På bildet fra bystyremøte i Blå Grotte i august: Nygård og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Konstituert gruppeleder Victor Kristiansen mener det er viktig å ha partikollega Jon-Ivar Nygård som ordfører med flertall i ryggen. På bildet fra bystyremøte i Blå Grotte i august: Nygård og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold. Foto:

Av

– Vi har fortsatt et bredt, styringsdyktig flertall, og vi har dermed et mindretall som spriker i alle retninger, skriver Victor Kristiansen, Ap, i dette svaret til Høyres Arne Sekkelsten.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fredrikstad Høyres kronprins Arne Sekkelsten åpner 2021 med å hamle løs på Fredrikstad Arbeiderparti og flertallspartienes politiske styring av Fredrikstad kommune.

Vi er veldige glade for at Høyre også konkluderer med at det betyr noe hvem som styrer. Etter valget i 2019 gikk rødgrønn side i Fredrikstad faktisk frem sammenlignet med 2015 og har fortsatt et bredt, styringsdyktig flertall. Høyre og Frp greier derimot ikke å bli enige om et felles budsjett for byen, og vi har dermed et mindretall som spriker i alle retninger.

Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene sier klart nei til all form for konkurranseutsetting av de grunnleggende velferdstjenestene, som skole, barnevern og eldreomsorg, og vi sier ja til å bygge ut velferden.

Høyre vil kutte i skatten, vi prioriterer å bedre skolen og omsorgen.

Vi har også bedt om en grundig gjennomgang av alle kjøp av private for vurdering av om noe kan gjøres bedre og billigere i egen regi.

For oss er trepartssamarbeidet bærebjelken i arbeidslivet og en forutsetning for utviklingen av gode tjenester og arbeidsplasser. Dette krever bred medvirkning, involvering og tillit til de ansatte.

I høst tok vi, mot Høyres stemmer, beslutningen om å ikke selge arvesølvet Fredrikstad Energi. Gjennom å beholde majoriteten i selskapet ser vi dette som et virkemiddel for en miljøvennlig utvikling samtidig som vi bidrar til å sikre arbeidsplasser i Fredrikstad.

Det harseleres med at flertallspartiene legger inn penger på tiltak som ikke er kommunale kjerneoppgaver. Hvis vi tar en kjapp kikk i Høyres forslag til økonomiplan for 2020 ser vi at partiet la inn 60 kommunale millioner til Åledalslinja og det er heller ikke lenge siden partiet gikk i spissen for å bruke rundt 100 millioner på nedgravde kabler. Begge deler positive tiltak, men kommunale kjerneoppgaver? Nei.

At ideologi oppfattes negativt for Høyre, lever vi godt med. Vi vil fortsatt bygge vår politikk på at alle er like mye verdt og skal ha de samme muligheter.

Til det nevnte eksempelet med overtagelse av Røde Kors barnehage på Østsiden skriver Sekkelsten: «Mot administrasjonens råd mente flertallet at kommunen burde kjøpe den på ideologisk grunnlag». For noe tøys, eierne av barnehagen ønsket en virksomhetsoverdragelse for å gi trygge og langsiktige gode forhold for barn, foreldre og ansatte, og ønsket at kommunen skulle ta over. Kommunedirektør anbefalte dette for oppvekstutvalget i juni og det politiske flertallet fulgte rådet.

Høyre gjorde seg vel kanskje mest bemerket i den offentlige debatten på tampen av fjoråret da oppvekstutvalget skulle gi barnehagen nytt navn. Høyres representanter hadde tatt en runde i nabolaget og kommet frem til at «Glaciet barnehage» burde være navnet(!). De øvrige partiene landet på Vaterland barnehage. Takk for det.

Over 70 prosent av barnehagene våre er i dag ikke-kommunale, og av hensyn til stabile og trygge arbeidsplasser, planlegging og kontroll, er vårt syn at kommunen er tjent med en jevnere fordeling. Dette betyr ikke på noe vis at vi ikke anerkjenner den viktige jobben de private barnehagene gjør.

Når det gjelder Gudeberg og Råkollen skoler og samlokalisering, har vi fulgt opp Bystyrets enstemmige beslutning tilbake i 2014. Jeg kan garantere at vi både har lyttet og tenkt, og tenkt igjen. Skulle man nå rykket tilbake til start, tror jeg man ville landet på noe veldig likt, med gamle og nye utfordringer – med den store forskjell at det kanskje tar 3–5 år ekstra og koster mer penger.

Flertallspartiene har lest alle innspill som har kommet fra engasjerte beboere, foreldre, foreldreutvalg, lokalsamfunnsutvalg, barn mfl. Vedtaket vi fattet før jul er slik vi ser det, til beste for både barn og ansattes behov. Vi la inn 7 tilleggspunkter i saken som vi ber kommunedirektøren fokusere på i det videre arbeidet. Utearealene, som Sekkelsten nevner, var langt fra det viktigste av disse.

Som kommunedirektøren indirekte peker på i budsjettdokumentene, underfinansierer Høyre-regjeringen kommunesektoren. Vi skal ta vårt ansvar lokalt og fortsette nødvendig omstilling med mål om i minst mulig grad svekke velferdstilbudet. Vi håper Sekkelsten vil arbeide for en mer robust finansiering av Fredrikstad. Vår dør er selvsagt åpen når det gjelder samarbeid om dette.

Nå er det heldigvis bare måneder igjen til neste stortingsvalg. Ditt valg der vil ha betydning for Fredrikstad. Det betyr noe hvem som styrer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken