Badestranden Vispen har gjennom de siste årene blitt oppgradert betraktelig og fremstår i dag som en perle med store friområder, lekeplass, sandvolleyballbane, toaletter, flere grillplasser og et stort bryggeanlegg. Men stranden og algeproblematikken har gitt store negative overskrifter, og de siste årene har det vært svært få som har brukt Vispen som badestrand.

I fjor lå Vispen brakk, grunnet store problemer med lukt fra råtnende og ekle alger som dominerte de første 50 meterne ut i vannet. Dette er et problem som gjelder for hele Hunnebunnen, og det er i ferd med å bli gjort mange gode tiltak mot algene fra kommunens side. Dette er store tiltak som det kreves grundige undersøkelser og store investeringer i. Jeg har forståelse for at dette tar tid.

Det jeg ikke har forståelse for, er at kommunen ikke kjenner sin besøkelsestid og blir med på spleiselaget som nå blir gjennomført ute på Vispen. I starten på sommeren kastet Skjærviken LSU seg rundt og betalte for en opprydding ved strandområdet på Vispen! Dette av et nystartet firma fra Drøbak (Marinesanering AS) som spesialiserer seg på algeoppsuging. Dette vil ikke hjelpe situasjonen i Hunnebunnen, men det har hjulpet fantastisk mye på badestranden.

Og det har vært utrolig mange som har benyttet seg av Vispen i år og som igjen har begynt å bade her! Vi har ikke råtnende alger som ligger og forpester hele stranden, samt at det er mye hyggeligere å komme opp av vannet uten å måtte gå rett i dusjen for å fjerne alger. Jeg vet at Knut Andre Haugen som både styrer Vispen Sjøsenter for velforeningene her ute og som er leder i Skjærviken LSU har vært i kontakt med Fredrikstad kommune for å se om Fredrikstad kommune kan bli med på noe av driftsutgiftene for strandrensingen.

Jeg overhørte her om dagen to som sto og snakket om Vispen og de sa følgende: «Hit kan vi jammen dra igjen.» Det er første gang jeg har hørt på mange, mange år. Og det er fordi kommunen har laget et flott rekreasjonsområde her ute og fordi stranden er ren, grunnet initiativ fra LSU. Uten strandrensingen ville Vispen ligget brakk i år igjen. Her er det snakk om små summer for at veldig mange får et område som kan brukes av hele familien. På en strand må det kunne bades.

Så kjære Fredrikstad kommune: Ta kontakt med Knut Andre Haugen og hjelp han med å holde stranden ren i år. Det er snart behov igjen for en ny opprenskning på Vispen.

Les også

Utenkelig å la barn vokse opp her slik situasjonen er i Hunnebunnen