For noen har det vakt sterke følelser at ærverdige Seiersten Misjonshus, bygget i 1928, nå er kjøpt av Darussalam-moskeen i Fredrikstad. Dialogforum i Fredrikstad forstår at dette kan oppleves sårt for noen, men ønsker likevel å uttrykke støtte til at muslimer i byen nå får et mer tjenlig sted for sin sentrumsforsamling.

Seiersten Misjonshus har vært eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Organisasjonen er med sine 50 000 medlemmer Norges største misjonsorganisasjon. NLM ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærer til Kina. I dag har organisasjonen misjonærer i en rekke land over hele verden, dette gjelder også land med hovedsakelig muslimsk befolkning.

Organisasjonen har også et stort arbeid i Norge. I Fredrikstad vil mange ha kjennskap til Hans Nielsen Hauge videregående skole og leirstedet Solbukta, som begge eies av NLM.

Forsamlingen består av muslimer fra mange ulike land i verden. Mange ganger er forsamlingslokalet for lite i forbindelse med fredagsbønnen.

Foreningsarbeidet knyttet til Seiersten Misjonshus har imidlertid vært vanskelig å opprettholde de senere årene. Med lite foreningsaktivitet og store oppussingsbehov, valgte NLM å legge huset ut for salg. Vi forstår at organisasjonen primært ønsket at andre kristne organisasjoner eller menigheter skulle kjøpe huset, men når det ikke skjedde, ble det lagt ut for åpent salg.

Fredrikstads muslimske innbyggere har lenge hatt svært utilfredsstillende forhold knyttet til sine forsamlingshus. Darussalam (tidligere: Den islamske forening i Fredrikstad) har holdt til i et for lite bygg i Gunnar Nilsens gate gjennom flere år. Forsamlingen består av muslimer fra mange ulike land i verden. Mange ganger er forsamlingslokalet for lite i forbindelse med fredagsbønnen.

Nå har de fått muligheten til å kjøpe et forsamlingslokale som mer vil samsvare med deres behov. Vi mener det er mange grunner til å glede seg over dette. Dette gjelder ikke bare muslimene i Fredrikstad, men for Fredrikstad som by. Muslimer – som alle innbyggere i Fredrikstad – har en soleklar rett til å samles for å utøve sin religion. Vi lever i et livssynsåpent og pluralistisk samfunn der alle har rett til fri religionsutøvelse.

Noen er redd for at moskeene fører til radikalisering av unge muslimer. Vi tror det motsatte er tilfelle. Vi kan skjønne at unge muslimer kan oppleve det vanskelig når kristne menigheter i byen disponerer fine forsamlingslokaler, mens de selv har slitne og for små lokaler. Det må påpekes at alle frikirker og bedehus i byen er finansiert av medlemmene selv, på samme måten som muslimene selv betaler for sin moské. Men man kan forstå at for mange unge muslimer kan det likevel oppleves som om de får en dårligere behandling. Slikt kan føre til marginalisering og radikalisering.

Men nettopp det å få et forsamlingslokale som holder god standard og som fremstår som et gudshus, vil kunne gi unge muslimer større trygghet på sin egen identitet og slik sett være en hjelp i integreringen i det norske samfunnet.

At muslimene får gode og hensiktsmessige forsamlingslokaler vil være et gode for hele Fredrikstad. Dialogforum Østfold i Fredrikstad, som arbeider for større forståelse mellom muslimer og kristne i byen, håper tidligere Seiersten Misjonshus vil møte de behovene som Darussalam har for et tjenlig forsamlingslokale.