Offentlige tjenester fyller våre liv fra start til slutt. Velferdsstaten legger grunnlaget for et liv i verdighet med muligheter til å få oppfylt viktige behov som utdanning og helsetjenester, uavhengig av familiebakgrunn eller inntekt. Også samfunnet som fellesskap tjener på at alle får like muligheter til å delta og får brukt evnene sine. Alle tjener på at flest mulig får en solid utdanning, at syke får hjelp så de kan delta i arbeidslivet, og at så mange som mulig får et inntektsgivende arbeid i erkjennelsen av at det er arbeid og produktivitet som finansierer velferden.

Jeg er umåtelig takknemlig for at jeg lever i et land hvor vi har en velferdsstat. Den må vi ta vare på og foredle.

Derfor mener jeg at vår velferd ikke skal begrenses av et offentlig monopol. En blanding av seriøse private og offentlige tilbydere vil å løfte kvaliteten i velferden.

Konkurransen tilbyderne imellom vil føre til at eleven og pasienten settes i sentrum og at de kan velge en annen tjenesteyter dersom de ikke er fornøyd. Pengene må følge brukeren slik at valgmuligheten blir reell for alle.

Vårt møte med velferdsstaten skjer i viktige år i livet og kan få avgjørende betydning for våre liv, derfor er det viktig at vi kan velge mellom flere tilbud. Når jeg samtidig hevder at det offentlige skal ha ansvar for velferden, så handler det om at en må skille på hvem som leverer, hvem som betaler og hvem som har ansvaret. Vi betaler skatt til det offentlige, ergo har de ansvaret og betaler regningen uavhengig av om vi velger en privat, ideell eller offentlig leverandør.

Blir jeg påtvunget en privat leverandør, vil jeg være like misfornøyd med det som om jeg hadde blitt påtvunget en offentlig. Jeg ønsker at flest mulig skal leve gode liv, og da blir medbestemmelse og muligheten til selv å velge det som passer best for meg viktig.