Å bygge en stor oppsamlingsinstitusjon for mennesker med funksjonsnedsettelser er et uverdig tiltak, som smaker av fortidas praksis med å holde mennesker med normalitetsavvik unna samfunnets daglige liv. Avlastning for hjem/familier med store omsorgsoppgaver burde først og fremst gis hjemme, men skal ekstern avlastning benyttes, bør det skje så nær hjemmet som mulig slik at bruddet med daglige gjøremål som barnehage, skole og fritidsaktiviteter blir minst mulig.

Avlastningen bør også skje i omgivelser som ligner mest mulig på et hjem. Å skulle møte nye hjelpere, og nye «brukere» til stadighet, kan også være en stor belastning for mennesker med store hjelpebehov. En stor institusjon vil kanskje være kostnadseffektiv for kommunen, men lite «brukereffektivt» for mennesker som trenger nær, personlig og stabil omsorg.

Furutun har fine og tilrettelagte bygninger som kunne gi et variert tilbud med avlastning for noen, dagtilbud for andre, bassengtilbud, trenings- og fritidsaktiviteter, osv. Og mange av tilbudene kan være brede og favne andre enn funksjonshemmede, slik at Furutun kan bidra til inkludering og ikke segregering av mennesker med funksjonsnedsettelser.

Jeg håper Fredrikstads politikere ser sin besøkelsestid og stemmer ned denne gigantiske oppsamlingsplassen for mennesker som utgangspunktet strever for et verdig liv blant alle oss andre «normale».

Les også

Simensen med refs i Furutun-saken: Store komplekser er ikke løsningen

Bakgrunn

Bystyret skal torsdag behandle en sak om å ruste opp Furutun for 100 millioner kroner og samle all avlastning for barn med funksjonshemming på stedet. Samtidig skal all annen avlastning avvikles.

Så langt har Ap, Sp, MDG og Rødt stemt for forslaget.

En rekke organisasjoner og instanser, blant annet Råd for funksjonshemmede, har gått hardt ut mot adminstrasjonen både for innholdet i forslaget, og for manglende brukermedvirkning. Rådet skal etter forskriften inn «på et tidligst mulig tidspunkt».