Gå til sidens hovedinnhold

En redningsbøye til båtfolket vil gi store kutt i CO2-utslipp

«Det kommunale, fylkeskommunale og statlige spleiselaget på ladestasjoner i Telemark er et eksempel til etterfølgelse.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordmenn eier i dag over en million fritidsbåter, men i hekkbølgen av det rekordhøye båtsalget følger også rekordhøye klimautslipp. Det er tid for en grønn bølge også til havs. Til det trengs en politisk redningsbøye.

Koronapandemien og politiske oppfordringer om å feriere i Norge førte til et brennhett båtmarked i fjor sommer. Det blir trolig like hett i år. Ventelister, forsinkelser og dobling av mange båtpriser er et klart signal om at mange planlegger ferie langs norskekysten også i år.

Oftere enn noen gang skal snekkene tøffe ut fjorden, daycruiserne skal legge seg langs blankskurte holmer ved Hankø og rib-ene dra tenåringen ut av vannet på første vannskitur utenfor Hvaler.

Aktiviteten fra båtfolket er nå så stor at norske fritidsbåter slipper ut drøyt en halv million tonn CO2 hver sesong. Det viser tall fra 2017 som Miljødirektoratet har innhentet. For å sette det i perspektiv så tilsvarer dette nesten en tredjedel av utslippene fra innenriks flytrafikk i et normalår – altså når det ikke er koronapandemi og flyene stort sett står på bakken. Og det i et marked med båter som stort sett kun brukes til dags- og ettermiddagsturer noen måneder om sommeren.

En slik bruk tilsier at de fleste båteiere ville klart seg med en elmotorløsning. Det har markedet forstått, og mange aktører kaster seg i disse dager rundt. Stadig flere elektriske fritidsbåter seiler ut på markedet, og er på kort tid blitt større, raskere og med større rekkevidde.

Nå legger også kommunene til rette ved utbygging av verdens første ladenettverk for elbåter fra Dalen i Telemark til Kragerø. Ti ladestasjoner skal stå klare denne sommeren, og neste sommer har havnene i Sandefjord, Tønsberg og Horten ambisjoner om å ha egne ladestasjoner.

Den grønne bølgen er på full fart inn i det norske markedet også til sjøs, men likevel er løsningene i dag for kostbare til at elbåtene kan konkurrere ut den gamle dieselmotoren. Vi trenger nye løsninger. Vi trenger politikere som loser vei. Politikere som er villige til å ta med seg lærdommene fra elbilrevolusjonen ut på norske fjorder – og legger til rette for at Norge også blir et foregangsland på elbåter. Her er tre forslag som kan gi oss et godt utgangspunkt:

1. Pilotprosjekter

Hvis vi skal lykkes med innovasjon og produktutvikling, enten det er på motorer, batterier eller ladeteknologi, er det nødvendig med kontinuerlig testing og læring. Pilotprosjekter med offentlig støtte, enten det er gjennom statlige ordninger eller fra kommunale budsjetter, kan spille en viktig rolle for å bygge opp kompetanse på elbåter i Norge. Norge har lang erfaring fra maritime næringer som kan brukes inn i en ny og fremtidsrettet industri.

2. Ladeinfrastruktur

Langs norske veier utlyser Enova konkurranser om områdeutbygging av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur i utvalgte områder hvor det er behov for offentlig støtte. Hvorfor ikke gjøre det samme for ladestasjoner i gjestehavner, båtplasser og marinaer? Det kommunale, fylkeskommunale og statlige spleiselaget på ladestasjoner i Telemark er et eksempel til etterfølgelse.

3. Økonomiske insentiver

I Regjeringens «Klimakur 2030» blir båter med lav fart, som snekker, joller og seilbåter, trukket frem som spesielt egnet for elektrifisering. Men samtidig påpekes det at «svært høy investeringskostnad er en stor barriere».

Derfor er det behov for støtteordninger. Norge kan for eksempel se til Sverige, som i en periode dekket 25 prosent av kjøpesummen for elmotorer begrenset opp til en støtte på 10.000 kroner. Det er også mulig å tenke seg momsfritak, slik vi har på elbiler.

Det finnes allerede grønne alternativer fra norske båtprodusenter, som Polar, Pioner og Green Waves, og flere andre aktører følger nøye med på utviklingen. I Oslo er det allerede etablert verdens første båtdeling av elektriske båter gjennom Kruser. Den ligger på Aker Brygge og fungerer på samme måte som en bildelingsapp. Asker og Bærum har fulgt etter. Helt nord i Lofoten har man også satt i gang arbeidet med «De grønne øyene», et initiativ som skal bidra til å legge til rette for elektrifiseringen.

Fordelene med elbåt er mange, både for miljøet og båteieren, men vi trenger en blanding av entusiaster og ildsjeler, gründere og etablerte aktører, samt fremsynte politikere for å starte en grønn bølge på våre blå hav.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.