I fjor var jordas overforbruksdagen («Earth Overshoot Day») 29. juli. Det betyr at vi brukte opp naturen 1,75 ganger fortere enn det planetens økosystem klarer å regenerere. Jordas overforbruksdag, har blitt flyttet med over to måneder de siste 20 årene. Den kommer tidligere og tidligere. Vi bruker jordas ressurser på en måte som ikke er bærekraftig. Vi er nødt til å endre dette. Vi må utnytte alle ressurser best mulig. Minst mulig må kastes som avfall og mest mulig må resirkuleres slik at vi tar ut minst mulige nye råvarer fra jorda.

Dette kalles sirkulær økonomi. Tidligere kalte vi det for søppel eller avfall, men nå kaller vi det for gjenvinning eller gjenbruk.

I 2018 ble det i Norge solgt elektronikkvarer tilsvarende 330.000 tonn, mens kun 129.000 tonn ble levert tilbake til gjenvinning. Slik kan vi ikke fortsette, da verden tømmes raskt for kritiske grunnstoffer. På 80-tallet gikk det med 12 grunnstoffer til å lage en datachip. I dag bruker vi 57 grunnstoffer til det samme, og for en smarttelefon trengs 30 av grunnstoffer. Halvparten av disse vil det være knapphet på i årene som kommer. Årsaken er at de enten befinner seg i områder preget av krig og konflikt, eller at lagrene er tomme.

Regjeringen har satt seg som mål å være et foregangsland for en sirkulær økonomi. Et av de viktigste tiltakene, er å sørge for at vi gjenvinner alt av elektronisk avfall. Sirkulærøkonomien gjør det mulig å ta vare på verdien i materialene vi omgir oss med. Vi må gjøre oss stadig mindre avhengige av å hente ut ressurser fra naturen, og i stedet finne måter å beholde de materialene vi har i sirkulasjon.

Det er en økonomi uten avfall, der alt avfall er en framtidig ressurs.

Det betyr at vi også må finne nye forretningsmodeller som gjør det mulig å leie, lease, bytte brukt for brukt og dele produkter i stedet for å eie dem selv. Dette vil gi en dobbel effekt i form av reduksjon av utnyttelsen av knapphetsressurser, som igjen gir lavere forbruk, og sikrer at produktene havner tilbake hos produsenten der de ulike komponentene kan få nytt liv. Produkter må designes så de varer lenger, kan repareres og reguleringer og insentiver må komme på plass for å sikre at produktene etter hvert resirkuleres.

Jeg synes det er helt uforsvarlig å betale 15.000 kroner for en ny mobiltelefon, da det er synkende grad av innovasjon fra den ene generasjonen til den andre. Den nyeste innovasjon ser ut til å være ny farge, et buet glass eller enda flere kameraer. Det er langt bedre å kjøpe en brukt telefon som fungerer like godt. Du sparer du penger og miljøet.

For å tilby en løsning på dette problemet, var jeg med å etablere Moorup for to år siden. Vårt mål er å forlenge levetiden til forbrukerelektronikk og tilby bærekraft som en tjeneste. Vi startet i Australia for to år siden. Det har gått utrolig bra. Vi omsetter allerede for 120 millioner kroner. Nå lanserer vi Moorup i Europa. Vi har som ambisjon om å bli en globalt ledende aktør som løser et stort problem samtidig som vi tjener penger gjennom en ny forretningsmodell.

Data viser at det ligger cirka 700 millioner ubrukte mobiltelefoner rundt i skuffer og skap i Europa, og jeg er sikker på at leserne også har noen brukte mobiltelefoner i sine skuffer hjemme. De har verdi både for lommeboka og for planeten. Om kort tid vil det være mange muligheter for å levere de inn og få levert en «ny» brukt mobiltelefon tilbake som en fast månedlig tjeneste. Vi i Moorup skal være en drivkraft for dette.

Koronaviruset har gitt oss en verdenskrise vi knapt har opplevd før. Det har gitt enorme konsekvenser for menneskeliv og økonomien. Vi vil oppleve en nedgang i kjøpekraft mange steder i verden. Koronaviruset har endret synet på hvordan vi lever, jobber og forbruker. Vi vil se at det ikke er mulig å bruke like mye penger på dyre forbrukerprodukter, når det finnes brukte alternativer som er like gode og langt rimeligere.

Vi kjøper i dag brukte boliger, biler og klær. Gjennom plattformer som for eksempel Tise kjøper og selger de fleste unge kvinner i Norge brukte moteklær. Globale megatrender som delingsøkonomi har vært med på å endre våre forbruksvaner.

Om kort tid vil vi ha endret våre vaner for å kjøpe mobiltelefoner og annen forbrukerelektronikk. Brukt blir det som gjelder. Fremtiden ligger å tilby bærekraft som en tjeneste. Det vil være det eneste ansvarlige overfor planeten og fremtiden til våre barn.