Det er positivt for kommunens omdømme og god rekruttering hvis arbeidsgiver får muligheten til å lære opp sine egne. Fagforbundet mener at dette er en av de beste rekrutteringsordningene som finnes i kommunen. Det kan også virke positivt for dem som får være faglig leder/veileder for lærlingen. Ved å lære opp andre, utvikler man også egen kompetanse.

Vi skal ikke ha et samfunn hvor kun lenger utdanning er attraktivt. Vi trenger fagarbeidere. Innen 2035 kan det ifølge SSB mangle 100.000 fagarbeidere i Norge. Hvor mange ønsker å velge yrkesfag når det ikke er nok læreplasser å oppdrive? Hvordan skal man rekruttere gode fagarbeidere til kommunen da?

Samtidig ser vi at flere og flere lærlinger får opplæringen sin fra dem uten fagutdanning. Fagforbundet mener at det er et viktig prinsipp at for eksempel en helsefagarbeiderlærling får opplæring fra en helsefagarbeider.

Fredrikstad kommune er flinke til å ta imot lærlinger, men i stor grad kun i helse- og oppvekstsektoren. Hva med teknisk? Skal ikke vi utdanne våre fagarbeidere innenfor disse fagområder? Vi bruker store summer på å kjøpe tjenester fra eksterne aktører, dette kan bety at vi ikke kan ta inn lærlinger i de viktige håndverksfagene, som igjen betyr at vi får problemer med å følge læreplanen.

Bystyret vedtok i 2017 Fredrikstad-modellen om et anstendig arbeidsliv, denne modellen mener Fagforbundet må forsterkes slik at vi kan møte utfordringene i arbeidslivet, og legge til rett for at vi kan ta inn lærlinger i de viktige håndverksfagene.

Fredrikstad står foran store utbyggingsplaner og vi kommer til å trenge fagarbeidere. Her må kommunen og det private næringslivet ta sitt ansvar og sørge for at det settes krav om lærlinger i byggeprosjektene.

Fagforbundet Fredrikstad ser at mange bedrifter i Fredrikstad, både store og små, har en plan for lærlinger. Eksempel på dette er Installatøren Fredrikstad AS som er en godkjent læringsbedrift. De har bidratt med over 100 lærlinger gjennom sin lærlingeplan de siste ti årene. Dette heier vi på. Fredrikstad kommune har til enhver tid ca 167 lærlinger inne i et utdanningsløp.

Fagforbundet Fredrikstad mener at utdanning, bolig, og arbeidsplasser, der lærlinger er en naturlig del av laget, skal prioriteres høyt i utviklingen av Fredrikstad-samfunnet.

Pål er med i internasjonalt utdanningsprogram – får praksiselever fra Estland