Barndommen har egenverdi. Hva man presenteres for og opplever gjennom oppveksten formgir mye av det som vil ha betydning og verdi for resten av livet. Inntrykkene vi får i våre formgivende år har innvirkning på hvilke interesser man utvikler i ungdoms- og voksenlivet.

Jeg, og andre, som vokste opp på 70- og 80-tallet er av de siste generasjoner med god tilgang til nærnatur. Vi gikk gjennom hundremeterskogen, og over fjellknausen på andre siden av gata, til og fra skolen og lekte der etter skolen. Skoleveien var vår lille hverdagspause fra leksekrav og andre plikter.

Samme generasjoner har opplevd at disse områdene nå er nedbygd i den grad at mange av våre barn ikke har tilgang på samme nærnatur. Den har måttet vike for bilveier, parkeringsplasser, byggefelt m.m. Samtidig er det en tendens i skolegårder og barnehager at uteområdene er erstattet av asfalt, betong og gummierte og giftige fallbelegg.

MDG vil at barna våre trygt kan komme seg til og fra skolen, i frisk luft, og i sikkerhet fra harde trafikanter, uten selv å bidra til økt trafikkbelastning ved å måtte kjøre barna. Dette ønsker vi å gjøre ved å senke fartsgrensen til 20 km/t nær skoler og redusere hastigheten i tettbebygde strøk. MDG vil bygge flere gang-/sykkelveier og etablere bilfrie hjertesoner rundt skolene. Dette er viktige tiltak for god fysisk og mental helse for barn og unge.

MDG vil jobbe for at barn får tilgang til natur ved å bevare nærnaturen, at nybygg og renovasjon av eksisterende bygg gjennomføres med større grad av innarbeidede grøntarealer av reell verdi. Ikke minst vil MDG fortsette arbeidet med å sørge for at alle elever får tilgang til skolehager og i større grad grønne klasserom, undervisning om naturen i naturen.