Jeg flyttet fra Oslo til Fredrikstad for nesten 18 år siden. De umiddelbare største forskjellene jeg opplevde som innflytter var to positive og to negative :

■Klokka gikk litt saktere i byen vår. Storbyens mas var ikke her. Folk i Fredrikstad hadde litt bedre tid.

■ Hadde man truffet et menneske på gata eller i butikken mer enn en gang, så sa man hei, eller hællæ. Kanskje med en liten prat. Det var ikke som i storebyen hvor man kunne stå på samme bussholdeplass, med de samme folka, i månedsvis uten å snakke med hverandre.

■ Savnet etter gode kollektivtilbud, busser som også gikk på søndager og ettermiddager, var derimot stort. (Og er det til tider fortsatt... )

■ Jeg savnet og ønsket også et større mangfold, både blant byens befolkning , møteplasser og kulturtilbud.

Mye har skjedd siden den gang.

Fredrikstad var og er en by i vekst. I dag bor det ca. 82.300 i Fredrikstad. Antatt befolkning i 2030 vil være omtrent 94.000 innbyggere. Kollektivtilbudet er blitt noe bedre, og mangfoldet både blant oss som folk og i kulturtilbud, har heldigvis økt. Befolkningsvekst er et uttrykk for at byer er levedyktige, samtidig som Fredrikstad har noen utfordringer. Blant annet kommer byen dårlig ut på en rekke levekårsindikatorer og det er en systematisk skjevfordeling i helse hos befolkningen. Tall fra SSB viser også at stadig flere barn i Fredrikstad bor i husholdninger med så lav inntekt at de defineres som fattige. I 2017 var hele 18,6 prosent av barna i kommunen fattige.

Fredrikstad er tross alt en bra by med mange muligheter.

Fredrikstad kommune har gjennom kartlegging av befolkningens levekår erfart at levekårsforskjellene er store mellom ulike områder i kommunen. Kommunen ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet når det gjelder utdanningsnivå, integrering, sysselsetting og helse. Ungdataundersøkelsen viser også at nær én av fire ungdommer i vårt distrikt er mye plaget av ensomhet.

«En fremmed er en venn du enda ikke har møtt» (irsk ordtak)

Bak tall og statistikker er det mennesker: Deg, meg , naboen, klassekameraten, kollegaen, den du treffer på butikken, kafeen, et kulturarrangement eller bussen. Det er derfor så viktig at vi som samfunn bidrar til inkludering av alle. Som politikere, arbeide for gode avgjørelser som bidrar til en bedre fordeling, større rettferdighet og gode strukturer for et samfunn for alle.

Vi skal fortsatt arbeide for relevante tilbud, opplevelser og gode møteplasser i en inkluderende by. Alle er like mye verdt og skal ha samme muligheter, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsevne og seksuell legning.

Som innbygger i Fredrikstad kan vi alle bidra med raushet. Det handler om hvordan vi snakker til og om hverandre. Det handler om felles opplevelser og å ha kjennskap til hverandre. Det skaper trygghet og gode relasjoner. Vi kan bry oss om og lære av hverandre, utveksle ideer og kunnskap. Bruke nettopp det vi er så gode på: Tida som gir tid, og å snakke med folk.

Vi har mulighet til å gjøre en forskjell.

For 2020 ønskes mer rettferdighet og solidaritet. Mer klimatiltak som vil verne miljøet og redde klimaet. Mer forståelse. Mer likeverd og aksept. Mer tid og omtanke for seg selv og andre. Mer engasjement og tilstedeværelse. Mer raushet. Mer håp. Mer tro. Mer kjærlighet.

Jeg tror det er mulig. Fredrikstad er tross alt en bra by med mange muligheter.