I dag er det 8.mars, den internasjonale kvinnedagen. En fin anledning for å skrote flink pike-syndromet og heie fram jentene og kvinnene uansett hva de er flinke til. Det er viktig at mennesker av alle kjønn er synlig, tydelige og tar posisjoner i storsamfunnet og i hjemmene. Ved å heie hverandre fram og ta vare på hverandre når vi sliter, skaper vi et likestilt samfunn hvor alle får utvikle seg og har det bra. Fo Østfold vil derfor oppfordre til å bli med på å «skrote» flink pike-syndromet/begrepet.

Tenk deg en mann i slutten av tretti årene, med lederstilling, god inntekt, fint hus, god utdanning, stigende karrière, veltrent og med to barn. Ville du tenkt at han var syk, led av et syndrom? Ville du kalt han en gutt, eller at han led av flink gutt-syndrom? Neppe, men en kvinne i samme situasjon kan få høre bekymringer og advarsler. Hun kan bli en pike som er i fare for å ha flink pike-syndromet, FPS som en hjelpsom psykologblogg har valgt å forkorte det til.

Kjenn etter, hvor bekymret er du for gutten som går ut av videregående skole med 5,7 i snitt? Hva tenker du om jenta som får samme resultat? Eller han på 17 som er en ener i sin idrett og samtidig levere det beste skoleoppgavene, tror du han er syk? Hva tenker du når ei jente gjør det samme? Har du tenkt på at språk skaper virkelighet?

Dyktige jenter og kvinner, kalles piker og tillegges et syndrom som rammer mennesker med kvinnekropper. Gode skoleresultater, flotte idrettsprestasjoner og lysende yrkeskarrière blir diagnosekriterier. Hva gjør det med skoleflinke jenter å høre om flink pike-syndromet? Det er vel neppe en dyktig jente som ikke har kjent godt etter om hun ikke kjenner seg litt sliten, litt presset, litt stresset? Neppe en jenteforelder som ikke har kjent et stikk av bekymring når dattera jobber hardt med skolearbeidet og kommer hjem med toppkarakterer. Hva skjer med selvbildet, når de gode prestasjonen dine blir gjort til et syndrom? Har du tenkt på at språk skaper virkelighet?

Hva handler den overveldende omsorgen for jenter som gjør det godt på skolen om? Kvinner som lykkes i arbeidslivet? Hva handler det om at vi ikke blir like bekymret for gutter som er flinke? Kan det tenkes at vi er redde for at kvinner skal få for mye makt og innflytelse? Oppsto FPS da jentene begynte å ta innpå gutta? Nå er det flere jenter enn gutter som tar høyere utdanning, men fortsatt flere menn i heltidstillinger, og langt flere menn enn kvinner i ledende stillinger. Skal det jevnes ut trenger vi mange flinke jenter.

Å være flink er ingen sykdom, uansett hvilket kjønn du har. Samfunnet trenger flinke folk. Det er flinke folk som bringer oss videre. Samtidig må vi passe godt på de menneskene som stiller for høye krav til seg selv, for de finnes. Mennesker av alle kjønn som sliter med å kjenne at de er bra nok, det skal vi ta på alvor. Vi må ta vare på hverandre, spesielt når de vonde følelsene tar overhånd. Det er mulig å vise omsorg uten å sykeliggjøre at jenter og kvinner presterer godt.

Gratulerer med kvinnedagen, for likestilling og solidaritet!

Innlegg 8. mars 2019