De fleste partier har programfestet at de ønsker å satse på skolen. Dette er en del av den alminnelige «valgkamppakken» som så godt som samtlige partier tilbyr velgerne. Imidlertid bør en se litt på hva som gjøres i praksis. Arbeiderpartiet har gått høyt ut på banen og snakket om satsing på lærere og tidlig innsats som en av sine viktigste områder. De har ganske enkelt ikke levert på dette området.

I perioden 2015-2019 har det kommet 20 nye lærerårsverk til Fredrikstad. Skolepartiet Høyre bestemte fra regjeringshold at det skulle øremerkes midler slik at en fikk at en fikk fulgt opp «tidlig innsats» i grunnskolen. Midlene ble derfor øremerket slik at ikke lokalpolitikerne skulle fristes til å bruke pengene på noe annet. Det var nok lurt! I praksis ble altså 16 av 20 lærerårsverk betalt av staten, noe som i praksis var et resultat av regjeringens og Høyres ønskede satsing på skolen. Noe som forøvrig også må sies å være en relativt beskjeden vekst.

Det å styrke skolen er et av de få løftene vi har gitt i valgkampen.

I realiteten har de rød-grønne bidratt med fire lærere på like mange år lokalt her i Fredrikstad. En ekstra lærer i året kan neppe sies å være noen storstilt satsing på skolen. En må være politiker for å mene noe sånt. Særlig når en tar i betraktning at antall elever økte med 97 fra høsten 2015. Med andre ord har dette også betydning for lærertettheten. Høyre i Fredrikstad har bevisst ikke inngått en valgkamp med daglig fagre løfter som koster skattebetalerne masse penger.

Det å styrke skolen er et av de få løftene vi har gitt i valgkampen. Vi vil bruke mer penger på lærere, skolebygg og sørge for bedret kvalitet i skolen. Vi lover ikke mye, men det lille vi lover skal vi holde. Hvis du er enig i å styrke skolen bør du stemme Høyre.