Gå til sidens hovedinnhold

En arealplanen for naturmangfold og friluftsliv

Artikkelen er over 1 år gammel

Miljøpartiet De Grønne vil slåss for grønne områder i arealplanen: – Det å ha tilgang på nærnatur og gode turområder er helt nødvendig for å bedre folkehelsen og sikre god livskvalitet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forslag til ny arealplan skal snart på ny høring etter vedtak i bystyret, forrige uke. Den vil ha mye å si for hvordan vi utvikler kommunen i en mer miljøvennlig retning. For De Grønne har det vært viktig å sikre friluftsområder og allemannsretten i praksis. Det å ha tilgang på nærnatur og gode turområder er helt nødvendig for å bedre folkehelsen og sikre god livskvalitet.

I sin bok “Alt jeg vet om planter” skriver professor Anne Hope Jahren: "Vi vet ikke hvordan vi kan lage et blad, men vi vet hvordan vi kan ødelegge det. I løpet av de de siste ti årene har vi hogd ned over 50 milliarder trær. En gang i tiden var en tredjedel av landområdene på jorden dekket av skog. Hvert tiår hogger vi ned omtrent en prosent skog som aldri vokser til igjen - et område som tilsvarer størrelsen på Frankrike."

Det å ta vare på natur og friluftsområder er av stor verdi i seg selv, men også som et viktig sosial prosjekt.

Fredrikstad er ikke kjempestort i areal, men det er summen av hva alle byer, tettsteder og lokalsamfunn gjør med sin natur og sin skog, som avgjør om vi klarer å stanse miljøødeleggelsene.

Vi har mange skogsområder med stort biologisk mangfold i Fredrikstad. I Torsnes er Hvalåsen et område med urørt og mangfoldig natur. Det er også et fantastisk turområde. Midt i feltet var det foreslått å bygge ut med hytter. Men De Grønne fikk, sammen med flertallspartiene, inn en endring om at «Plankartet endres slik at området Hvalås (hyttefelt) i Torsnes tas ut og flyttes til nord for Bevø Camping», som er ordlyden i deler av vedtaket.

Vi ønsker ikke å ta hull på et sammenhengende naturområde som i dag benyttes til friluftsliv. Det er et område som er lett tilgjengelig, også med offentlig transport, og kan benyttes av hele Fredrikstad-samfunnet. Derfor vil vil heller få vurdert alternativ plassering i kommende høringsrunde eller ta området helt ut.

Av samme grunn, ba vi om at det på et nytt område for næringsutvikling på Øra, også innføres en retningslinje om at naturområdene søkes erstattet et annet sted. Vi må klare å øke områder med rikt naturmangfold. Også dette området, som burde blitt skjøttet mye bedre, og derfor har mistet mye av naturmangfoldet, at vi i alle fall sørger for at et annet område med tilsvarende størrelse legges til i grøntregnskapet.

En annen type landareal vi må ivareta, er matjord og landbruksarealer. Derfor ville vi at Domberg på Årum skal fortsette å være nettopp det, og at det ikke blir regulert til næringsområde. Det å sikre bærekraftig matproduksjon er en kjernesak for De Grønne. Derfor var også Gudebergjordene et område som ble sikret og som nå får fortsatt være et landbruksområde.

Det å ta vare på natur og friluftsområder er av stor verdi i seg selv, men også som et viktig sosial prosjekt. Ved at vi har god tilgang på rik og frisk natur, får vi som kjent bedre folkehelse. Vi må heller ikke glemme at det er en rikdom som er gratis, og som absolutt alle har samme tilgang på. Derfor vil vi i MDG fortsette å jobbe for å sikre friluftsområder og ta vare på natur, også til dem som skal leve etter oss.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.