Det var i slut­ten av juni at den nett­ba­serte møbel­bu­tik­ken åpnet i Dike­veien. Den gang var Tenold spent på om noen i det hele tatt ville møte opp til åpnin­gen. Nå, en måned senere, er hun stor­for­nøyd.

Skil­ler seg ut

– Jeg synes den første måne­den har gått eks­tremt bra. Alle kol­le­ga­ene mine og jeg trives med jobben. Kun­dene i Fredrikstad virker også glade og takk­nem­lige for at det har kommet en fysisk butikk, for­tel­ler Tenold – og legger til:

– Nord­menn er skep­tisk av natur, så de fleste vil kjenne, føle og se før de kjøper.

– Har mange vært skep­tisk til butik­ken?

– Så klart er det noen som er det. Butik­ken er ny, og kun­dene er ikke kjent her. Vi har der­imot fått mange gode til­ba­ke­mel­din­ger, så jeg tror det for­svin­ner fort for de fleste etter et besøk.

Butik­ken skil­ler seg ut fra andre møbel­bu­tik­ker.

Du kan prø­ve­sitte møb­lene, nyte inter­iør, senger, puter og pledd, men ikke ta med deg annet ut døra enn det du kan bære med deg under armen. Resten sendes hjem til deg, fra lage­ret på 50.000 kvad­rat­me­ter i Hel­sing­borg, eller direkte fra fabrik­ken.

Andre eta­sjen til Skei­dar

Trademax har i dag 1.200 kvadratmeter i andre eta­sje, mens Skei­dar har 3.000 kvadratmeter på samme plan. Butikk­sje­fen for­tel­ler at det for noen har vært for­vir­rende.

– Det er flere som tror de frem­de­les er på Skei­dar når de kommer til oss, sier hun leende.

Til tross for bare en måned på det travle handle­stedet, har de alle­rede bemer­ket seg for høy kun­de­ser­vice.

– En kunde har kom innom med bloms­ter til oss fordi hun var så takk­nem­lig for den gode ser­vi­cen.

Sofa er mest popu­lært

Det har vært mange besø­kende i opp­star­ten, men Tenold påpe­ker at været har hatt mye å si.

– Når det er dårlig vær så kan det koke. Da må vi løpe rundt for å rekke alt. Så er det selv­føl­ge­lig litt mindre når sola skin­ner. Alt i alt har det vært en jevn kun­de­strøm synes jeg, sier Tenold.

Hun er ikke bekym­ret for frem­ti­dens besøks­tall.

– De kommer til å øke.

– Hva har dere solgt mest av den første måne­den?

– Det går mye i sofa og seng, kan­skje aller mest sofa. Det har vært solgt en god del hage­møb­ler, men det er sesong­basert. Vi star­tet opp når hage­møb­lene fikk rabat­terte priser, så mange kunder har vært for­nøyde med akku­rat det.

Skal matche kon­kur­ren­tene

Butikk­sje­fen er for­nøyd med opp­star­ten, og veldig stolt av eget team. Hun skry­ter av de ansat­tes evne til å møte kun­dens behov.

– Ikke minst har vi blitt veldig godt tatt imot. Jeg gleder meg til fort­set­tel­sen, sier hun.

Målene for høsten er laget, og veldig tyde­lig:

– V skal matche kon­kur­ren­tene på pris og kva­li­tet, så skal vi knuse alle i gaten på kun­de­ser­vice, sier en for­nøyd Tenold.