Emilie (12) fortalte Kronprinsen om hvordan det er å leve med spiseforstyrrelser: – Hun er utrolig modig

Artikkelen er over 1 år gammel

Emi­lie Holter var bare 10 år da hun fikk spi­se­for­styr­rel­ser. Tors­dag for­tal­te hun sin ster­ke his­to­rie til blant an­net kron­prins Haakon, da han gjes­tet Åse­brå­ten barne- og ung­doms­psy­kia­tris­ke kli­nikk på ver­dens­da­gen for psy­kisk hel­se.