Det er ikke lett å forstå hva FrP egentlig mener, men Bjørnar Laabak antyder jo selv at det er symbolpolitikk når det kommer til stadig omtalte Emil Mørch tvers over veien for Borge korttidssenter:

Les også

Hvorfor selge Emil Mørch - og hvorfor nedlegge Borge sykehjem?

For det første har ikke flertallet foreslått eller vedtatt å legge ned Fjeldberg eller Torsnes. Vi kan ikke stå til ansvar for hva som foreslås av kommunedirektør.

For det andre la FrP fram budsjett sammen med Høyre og KrF og skulle selge Emil Mørch, senest før jul:

«…Likeledes skal kommunen selge av alle andre hus og bygninger som står ubrukt eller har lav utnyttelsesgrad. Dette inkluderer også Emil Mørchs Minne og Furutun. « (Fra Frp/H/KrF sitt budsjett).

Men nå foreslås det igjen at det skal tas i bruk, noe Høyre ikke ser ut til være med på. Så det ser ser ut til at budsjettsamarbeidet sprekker allerede uker etter enigheten - og i lang tid før valget.

Når det gjelder kortidssenteret i Borge vedtok Arbeiderpartiet og flertallet etter forslag fra undertegnede følgende i september:

«I planarbeidet framkom det en faglig anbefaling om å lokalisere et nytt medisinsk senter i sentrum av kommunen. I det videre utredningsarbeidet legges det til grunn at medisinsk senter bygges på nåværende tomt. Opprusting og bruk av eksisterende bygg skal utredes.»

Vi vil med andre ord gå for et nytt medisinsk senter med god beliggenhet i Borge.

Vi ser nå i første omgang fram til innflytting på nye, flotte Helseparken Onsøyheimen med 120 plasser.