Elvia ruster opp kraftnettet med ny linje gjennom Råde: Her kommer de nye mastene

Elvia (tidligere Hafslund Nett) har kommet langt i utbyggingen av en ny kraftlinje fra Hasle i Varteig til Råde, som skal stå ferdig i år. I sommer er det satt opp fundamenter og gjort klart for utbygging fra Grimstad til Karlshus.