«Den er for tjukk til å svømme i – og for tynn til å pløye opp. Nå er det på tide vi gjør noe med ælva». Jeg husker fortsatt kommentaren jeg hørte på et partimøte som relativt nytt medlem av AUF. Vedkommende sa det med et glimt i øyet, men jeg var litt sjokkert. Går det an å si noe sånt?

«Elverommet er et viktig strukturerende og identitetsskapende element i byen og det har spilt en viktig rolle opp igjennom hele Fredrikstads historie. Det har dannet grunnlaget for at byen ble etablert på østsiden i 1567. Elverommet har også vært forutsetningen for etablering av handelsvirksomhet, teglverk, plankeadel og verftsindustri. Elvas betydning i dag er knyttet til både rekreasjon og naturopplevelser, og den er viktig både som byrom og transportåre. Tilgjengeligheten til og langs elva sikres i plankart og bestemmelser.» Sitatet er hentet fra forslaget til Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031.

I Fredrikstad har vi et stykke natur som uten avbrudd strekker seg gjennom hele Fredrikstad byområde. Den samme elva byr på helt ulike kvaliteter avhengig av om vi befinner oss på Rolvsøy, Selbak, Lisleby, FMV-området, gangbrua, Kråkerøybrua, Cicignon, Isegran eller Gamlebyen.

I tiden framover vil vi også se på mulighetene for å etablere bystrand og videreutvikle gjestehavntilbudet i Fredrikstad.

Byfergene fungerer både som en del av gang/sykkelveinettet og identitetsbærer. Det gir en god, lokalpatriotisk følelse å se de røde fergene putre fram og tilbake på elva. I dag bor det ca 40 000 personer innenfor en sykkelavstand på 15 minutter til eksisterende fergeleier. Muligheter for flere reisende ligger i total reisetid, frekvens, tilgjengelighet til fergestedene og lokalisering av disse. Nevnte jeg at fergebilletten er gratis?

Noen av Norges mest kjente bruer ligger i Fredrikstad. Det er mange som nikker gjenkjennende til profilen til Fredrikstadbrua. Samtidig er det nå svært få innen sykkelmiljøet som ikke kjenner til Værstebrua i Fredrikstad. Gangbrua som knytter sammen Stortorget og Fredrikstads nye, store utviklingsområde på Værste, Høgskolen og mange andre spennende bedrifter og offentlige virksomheter.

Kultur- og opplevelsesbasert næring er et satsingsområde. Det har vært arbeidet med attraksjonsutvikling av historiske arenaer og byens fortrinn med vekt på Kongsten, Isegran, Elingaard, Gamlebyen og elva. Glommafestivalen (Døds Challenge Fredrikstad 2019, ælveduell, pappbåtseilas), teaterstykket «Ælva Våres» – en hyllest til Fredrikstads livsnerve, Tall Ships Races (og i den forbindelse også som konsertarena), Glommastien, Elvelangs i Fredrikstad og Værstestien – for å nevne noe. Elva trekkes også fram som viktig i den nye kulturplanen.

Det er mange som har et ønske om utvikling langs og til dels i elva. Kommunale plandokumenter legger rammer og gir muligheter for de som ønsker å benytte seg av dem. Et eksempel på noe kommunen har bidratt med selv er åpne plasser langs elva. Se for eksempel på den delen av Stortorvet som ligger ned mot elva. En plass som er velfungerende. Sjakkbrett, trappetrinn og betongstoler.

Elva er også sentral når det gjelder folkehelse og levekår. Vi har fokus på elverommet og tilgjengelighet til og langs elva. Målet er å sikre et godt transportsystem, med fokus på blant annet gående og syklende. Vi er også opptatt av at elva skal gi muligheter i framtiden. Det er viktig å sikre at farleden ikke nedbygges.

Båtbyen Fredrikstad skal selvfølgelig ha en elvepromenade hvor båter kan legge til. Dette er med på å skape liv i sentrum og bidrar til å løfte handels- og servicenæringen.

Fredrikstad Arbeiderparti vil videreføre et gratis fergetilbud, vi vil vurdere å utvide fergetilbudet til nye anløp bidra til å utvikle hurtiggående, lavutslipps fergemateriell. Det er viktig at det blir bedre korrespondanse mellom ferger, buss og tog. I tiden framover vil vi også se på mulighetene for å etablere bystrand og videreutvikle gjestehavntilbudet i Fredrikstad.

Elva skal fortsatt være byens viktigste byrom ved å ivareta ferdsel, estetikk og tilgjengelighet langs bryggepromenadene. Elverom og byrom skal bindes sammen til en helhet. Det urbane preget bør forsterkes ved restaurering og eventuelt nybygging av kaifront i byområdet.

Det er noen år siden det unge AUF-medlemmet ble satt ut av elvehumoren til mitt eldre partimedlem. Men, en ting har jeg tatt med meg – og det er at politikk også kan diskuteres med et glimt i øyet. Kommunale saksdokumenter bidrar i begrenset grad med humor, så i lokalpolitikken må enhver bidra der man kan. Selv når det gjelder et så alvorlig tema som elva.