Skolene i Fredrikstad har lagt ned en kjempejobb under covid-19-pandemien, men strenge smitteverntiltak og økt bruk av hjemmeskole har ført til at en del elever nå har behov for å være mer sosiale, leke og skape nye vennskap, samt ta igjen noe faglig. Mange barn og unge har betalt en høy pris under pandemien det siste året.

I krisepakken 29. januar kom regjeringen med 500 millioner kroner til kommunene for å opprette sommerskoletilbud til barn i grunnskolen. Pengene skal gå til nye, eller utvidede tilbud slik at flere unge får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie 2021. Det vil også bidra til at elever vil kunne få hjelp til å ta igjen tapt læring.

Flere norske kommuner har allerede gode sommerskoletilbud, nå legger altså regjeringen til rette for at elever også i Fredrikstad skal kunne få et slikt godt sommertilbud. Dette er en mulighet vi bør gripe, og i dialog med elever og foresatte utvikle et godt sommerskoletilbud tilpasset lokale forhold og behov. For en god sommerskole er noe mer enn kun teori og tradisjonell undervisning, slik kan for eksempel samarbeid og dialog med frivilligheten og lokale krefter innen idrett og kultur bidra i gjennomføringen av et godt sommertilbud til elevene her i Fredrikstad.

Gjennom en etablering av et sommerskoletilbud kan kommunen dessuten også bidra til verdifulle og sårt tiltrengte sommerjobbmuligheter for unge voksne, studenter og kulturaktører, samt gi verdifull praksis for lærerstudenter. Dette bør vi heie frem!

Et sommertilbud som gir mestring, læring, aktivitet og nye venner er positivt for mange barn, men er kanskje ekstra viktig i et annerledes og for mange barn et vanskelig år. I oppvekstutvalgets neste møte vil Høyre følge opp dette med spørsmål til utvalgsleder, for Fredrikstad kommune bør benytte muligheten til å takke ja til tilbudet om tilskudd avsatt til sommerskoletilbud for elever i grunnskolen.